Článek ve sborníku konference

ČERNOCKÝ Jan. Dolování informací z mluvené řeči v BUT Speech@FIT. In: Hovory s informatiky 2012. Praha: Akademie věd ČR, 2012, s. 113-114. ISBN 978-80-87136-14-0. Dostupné z: http://www.cs.cas.cz/sosirecr/sbornik12/HSI2012.pdf
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Dolování informací z mluvené řeči v BUT Speech@FIT
Název (en):Speech data mining in BUT Speech@FIT
Strany:113-114
Sborník:Hovory s informatiky 2012
Konference:HOVORY S INFORMATIKY
Místo vydání:Praha, CZ
Rok:2012
URL:http://www.cs.cas.cz/sosirecr/sbornik12/HSI2012.pdf
ISBN:978-80-87136-14-0
Vydavatel:Akademie věd ČR
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2012/cernocky_Hovory%20s%20informatiky2012_FIT_VUT_2.pdf [PDF]
Klíčová slova
vědecká výzkumná skupina rozpoznávání řeči, dolování dat z řeči
Anotace
Skupina BUT Speech@FIT se za patnáct let své existence vyprofilovala jako přední evropské (a v některých oborech a aplikacích světové) pracoviště v oboru dolování informací ze spontánních řečových dat. Jako jediná v České republice se dlouhodobě účastní mezinárodních evaluací řečových technologií pořádaných americkým Národním úřadem pro standardizaci a technologie (NIST) a dosahuje v nich výborných výsledků. Světově známá je především v rozpoznávání mluvčího a jazyka - dokladem uznání mezinárodní komunitou je svěření organizace prestižního workshopu "Odyssey: The Speaker and Language Recognition Workshop" v roce 2010 do brněnských rukou, ale především účast v konsorciích DARPA a IARPA (2x) projektů podporovaných americkou vládou.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jan {\v{C}}ernock{\'{y}}},
   title = {Dolov{\'{a}}n{\'{i}} informac{\'{i}} z
	mluven{\'{e}} {\v{r}}e{\v{c}}i v BUT Speech@FIT},
   pages = {113--114},
   booktitle = {Hovory s informatiky 2012},
   year = 2012,
   location = {Praha, CZ},
   publisher = {Academy of Sciences of the Czech Republic},
   ISBN = {978-80-87136-14-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10209}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https