Článek ve sborníku konference

HORVÁTH Zsolt, HEROUT Adam, SZENTANDRÁSI István a ZACHARIÁŠ Michal. Design and Detection of Local Geometric Features for Deformable Marker Fields. In: Proceedings of 29th Spring conference on Computer Graphics. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 85-92. ISBN 978-80-223-3377-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Design and Detection of Local Geometric Features for Deformable Marker Fields
Název (cs):Návrh a detekce lokálních geometrických rysů pro deformovatelná pole markerů
Strany:85-92
Sborník:Proceedings of 29th Spring conference on Computer Graphics
Konference:Spring Conference on Computer Graphics 2013
Místo vydání:Bratislava, SK
Rok:2013
ISBN:978-80-223-3377-1
Vydavatel:Univerzita Komenského v Bratislavě
Klíčová slova
augmented reality, deformable marker field, local geometric features
Anotace
Tento článek navrhuje koncept polí markerů ve tvaru včelího plástu - které nabízejí velikou odolnost vůči deformacím a okluzi. Zaměřili jsme se na návrh Y-spojů, obrazových rysů které se vyskytují mezi šestiúhelníkovými moduly (buňkami) pole markerů. Hlavním přínosem článku je algoritmus pro spolehlivou detekci Y-spojů v reálném čase a jeho experimentální vyhodnocení. Specializovaný detektor Y-spojů je v detekci výkonnější než obecný detektor zájmových bodů (FAST). Měření tudíž vedou k závěru, že pokud daná aplikace může přijmout pole markerů jako použitelný detekční vzor, je vhodné pole markerů použít, protože umožní zefektivnit detekci. Na základě vytvořeného detektoru Y-spojů a předběžného algoritmu pro detekci celého HMF máme v plánu v nejbližší budoucnosti zkonstruovat robustní a rychlý detektor příslušných polí markerů a předvést jeho vlastnosti na vybraných aplikacích. Díky výkonnosti detektoru Y-spojů lze očekávat, že budoucí detekční algoritmus polí markerů bude bez problémů fungovat na běžných mobilních zařízeních. Dalším krokem tedy zřejmě bude implementovat detektor HMF pro populární systémy chytrých telefonů.
Abstrakt
A major limitation of contemporary fiduciary markers is that they are either very small (they try to represent a single point in the space) or they must be planar in order to be reasonably detectable. A deformable large-scale marker or marker field that would be efficiently detectable is the objective of this work. We propose a design of such a marker field - the Honeycomb Marker Field. It is composed of symmetric hexagons, whose triplets of modules meet at "Y-junctions". We present an efficient detector of these image features - the Y-junctions. Thanks to the specific appearance of these synthetic image features, the algorithm can be very efficient - it only visits a small fraction of the image pixels in order to detect the Y-junctions reliably. The experiments show that compared to a general feature point detector (FAST was tested), the specialized Y-junctions detector offers better detection reliability.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zsolt Horv{\'{a}}th and Adam Herout and
	Istv{\'{a}}n Szentandr{\'{a}}si and Michal
	Zachari{\'{a}}{\v{s}}},
   title = {Design and Detection of Local Geometric Features
	for Deformable Marker Fields},
   pages = {85--92},
   booktitle = {Proceedings of 29th Spring conference on Computer Graphics},
   year = 2013,
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Comenius University in Bratislava},
   ISBN = {978-80-223-3377-1},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10344}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https