Článek ve sborníku konference

DUBSKÁ Markéta a HEROUT Adam. Real Projective Plane Mapping for Detection of Orthogonal Vanishing Points. In: Proceedings of BMVC 2013. Bristol: The British Machine Vision Association and Society for Pattern Recognition, 2013, s. 1-10. ISBN 1-901725-49-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Real Projective Plane Mapping for Detection of Orthogonal Vanishing Points
Název (cs):Mapování projektivní roviny pro detekci kolmých úbežníků
Strany:1-10
Sborník:Proceedings of BMVC 2013
Konference:British Machine Vision Conference (BMVC) 2013
Místo vydání:Bristol, GB
Rok:2013
ISBN:1-901725-49-9
DOI:10.5244/C.27.90
Vydavatel:The British Machine Vision Association and Society for Pattern Recognition
Klíčová slova
parallel coordinates, vanishing points, manhattan world, cascaded hough transform
Anotace
Tento článek představuje detekci kolmých úběžníků, která se využívá pro určení orientace kamery v Manhattanských světech. Prezentovaná metoda je založená na kaskádové Houghově transformaci, která využívá jen jeden akumulační prostor - prostor úběžníků. Transformace je založená na parametrizaci pomocí paralelních souřadnic, která je po částech lineární. To umožňuje přímočarou akceleraci pomocí vestavěných systémů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Mark{\'{e}}ta Dubsk{\'{a}} and Adam Herout},
  title = {Real Projective Plane Mapping for Detection of
	Orthogonal Vanishing Points},
  pages = {1--10},
  booktitle = {Proceedings of BMVC 2013},
  year = 2013,
  location = {Bristol, GB},
  publisher = {The British Machine Vision Association and Society for
	Pattern Recognition},
  ISBN = {1-901725-49-9},
  doi = {10.5244/C.27.90},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10400}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https