Článek v časopise

DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. Memory-Based Logic Control for Embedded Systems. Lecture Notes in Electrical Engineering. Berlin: Springer Verlag, 2015, roč. 325, č. 1, s. 367-379. ISSN 1876-1100.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Memory-Based Logic Control for Embedded Systems
Název (cs):Paměťově založené logické řízení pro vestavěné systémy
Strany:367-379
Místo vydání:CH
Rok:2015
Časopis:Lecture Notes in Electrical Engineering, roč. 325, č. 1, Berlin, CH
ISSN:1876-1100
Klíčová slova
Logic control, multiple-output logic functions, look-up table (LUT) cascades, embedded systems
Anotace
Impementace algortmú logického řízení ve vestavěných systémech je limitována prostorem paměti a dobou odezvy.   Použití jediné náhledové tabulky pro boolovské funkce s více výstupy je téměř vždy vyloučeno kvůli velikosti tabulky. Článek se zabývá implementací ve formě kaskády menších náhledových tabulek. Délka kaskády a paměť potřebná k uložení tabulek se dá měnit a je ukázáno, že se dosáhnout optimálního kompromisu.   Změny logického řízení se mohou snadno realizovat novým načtením dat do tabulek. Předložená metoda je tak užitečná pro logické řízení ve vestavěných systémech nebo v software mikro-kontrolérů.  
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {V{\'{a}}clav Dvo{\v{r}}{\'{a}}k and Petr Miku{\v{s}}ek},
   title = {Memory-Based Logic Control for Embedded Systems},
   pages = {367--379},
   journal = {Lecture Notes in Electrical Engineering},
   volume = {325},
   number = {1},
   year = {2015},
   ISSN = {1876-1100},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10470}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.161.116.225
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]