Článek ve sborníku konference

LUŽA Radim a ZBOŘIL František V.. Detection of mechanical play of revolute joint. In: ICINCO 2014 Proceedings of the 11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics Volume 2. Vídeň: Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně, 2014, s. 327-332. ISBN 978-989-758-040-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Detection of mechanical play of revolute joint
Název (cs):Detekce mechanické vůle u rotačního kloubu
Strany:327-332
Sborník:ICINCO 2014 Proceedings of the 11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics Volume 2
Konference:11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics
Místo vydání:Vídeň, AT
Rok:2014
ISBN:978-989-758-040-6
DOI:10.5220/0005018203270332
Vydavatel:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Klíčová slova
robotický manipulátor, detekce mechanické vůle, detekce nárazů
Anotace
Článek popisující novou metodu detekce mechanické vůle v kloubech robotických manipulátorů na základě detekce nárazů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Radim Lu{\v{z}}a and V. Franti{\v{s}}ek
	Zbo{\v{r}}il},
  title = {Detection of mechanical play of revolute joint},
  pages = {327--332},
  booktitle = {ICINCO 2014 Proceedings of the 11th International Conference
	on Informatics in Control, Automation and Robotics Volume 2},
  year = 2014,
  location = {V{\'{i}}de{\v{n}}, AT},
  publisher = {Department of Intelligent Systems FIT BUT},
  ISBN = {978-989-758-040-6},
  doi = {10.5220/0005018203270332},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10473}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.175.200.4
Přepnout na https