Článek ve sborníku konference

KŘIVKA Zbyněk, MARTÍN-VIDE Carlos, MEDUNA Alexander a SUBRAMANIAN K.G. A Variant of Pure Two-dimensional Context-free Grammars generating Picture Languages. In: 16th International Workshop on Combinatorial Image Analysis. Brno: Springer Verlag, 2014, s. 123-133. ISBN 978-3-319-07147-3. ISSN 0302-9743. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-07148-0_12
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Variant of Pure Two-dimensional Context-free Grammars generating Picture Languages
Název (cs):Varianta čistých dvourozměrných bezkontextových gramatik generujících obrázkové jazyky
Strany:123-133
Sborník:16th International Workshop on Combinatorial Image Analysis
Konference:International Workshop on Combinatorial Image Analysis
Řada knih:Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743, Vol. 8466
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2014
URL:http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-07148-0_12
ISBN:978-3-319-07147-3
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, roč. 2014, č. 8466, DE
ISSN:0302-9743
DOI:10.1007/978-3-319-07148-0_12
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
Two-dimensional arrays, Array grammars, Pure grammars, Context-free grammars.
Anotace
Vedle množství různých přístupů ke generování obrázkových jazyků prezentuje tento článek čisté dvourozměrné bezkontextové gramatiky (P2DCFG), které reprezentují jednoduchý neizometrický generátor jazyků obrazkových polí. V tomto článku představujeme novou variantu P2DCFG, která generuje obrázkové pole nejlevějším způsobem. Pozornost zaměřujeme na určení jejich generativní síly pomocí porovnání s ostatními generátory obrázkových jazyků. Zkoumáme také sílu těchto generátorů s řízeným přepisováním pomocí řídicího jazyka.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Zbyn{\v{e}}k K{\v{r}}ivka and Carlos
	Mart{\'{i}}n-Vide and Alexander Meduna and K.G.
	Subramanian},
  title = {A Variant of Pure Two-dimensional Context-free
	Grammars generating Picture Languages},
  pages = {123--133},
  booktitle = {16th International Workshop on Combinatorial Image Analysis},
  series = {Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743, Vol. 8466},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
  volume = 2014,
 number = 8466,
  year = 2014,
  location = {Brno, CZ},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-319-07147-3},
  ISSN = {0302-9743},
  doi = {10.1007/978-3-319-07148-0_12},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10488}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https