Článek ve sborníku konference

TESAŘ Radek, ŠIMEK Václav, RŮŽIČKA Richard a CRHA Adam. Polymorphic Electronics Based on Ambipolar OFETs. In: EDS 2014 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, s. 106-111. ISBN 978-80-214-4985-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Polymorphic Electronics Based on Ambipolar OFETs
Název (cs):Polymorfní elektronika na bázi ambipolárních tranzistorů OFET
Strany:106-111
Sborník:EDS 2014 IMAPS CS International Conference Proceedings
Konference:21th Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2014
ISBN:978-80-214-4985-5
DOI:10.13140/RG.2.1.1416.5523
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
Klíčová slova
polymorphic electronic, reconfiguration, ambipolarity, OFET, digital circuits
Anotace
V současné době existuje mnoho aplikačních oblastí, kde nacházejí uplatnění číslicové obvody schopné vykonávat různé funkce s ohledem na konkrétní situaci. V tomto směru je možno identifikovat několik hlavních přístupů k realizaci multifunkčních obvodů. Tím nejsnazším způsobem je navrhnout tolik různých obvodů, které pokrývají všechny požadované funkce. Následně je mezi těmito obvodovými strukturami vybrán blok s požadovaným výstupem. Takovýto způsob řešení je samozřejmě plně funkční, nicméně postrádá efektivitu ve smyslu celkové požadované plochy. V současné době se tak za účelem ralizace několika různých funkcí na jednom místě v cílovém obvodu používá principu rekonfigurace. Výsledkem jsou prostorově úspornější a mnohem flexibilnější řešení. Taktéž je možno do funkcionality cílového systému dle potřeby promítnout obvodová řešení, která nebyla k dispozici v době návrhu, byť za cenu jistého časového úseku vyžadovaného k uplatnění těchto změn.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Radek Tesa{\v{r}} and V{\'{a}}clav {\v{S}}imek and
	Richard R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka and Adam Crha},
  title = {Polymorphic Electronics Based on Ambipolar OFETs},
  pages = {106--111},
  booktitle = {EDS 2014 IMAPS CS International Conference Proceedings},
  year = 2014,
  location = {Brno, CZ},
  publisher = {Brno University of Technology},
  ISBN = {978-80-214-4985-5},
  doi = {10.13140/RG.2.1.1416.5523},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10521}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https