Článek v časopise

SÝKORA Daniel, KAVAN Ladislav, ČADÍK Martin, JAMRIŠKA Ondřej, JACOBSON Alec, WHITED Brian, SIMMONS Maryann a SORKINE-HORNUNG Olga. Ink-and-Ray: Bas-Relief Meshes for Adding Global Illumination Effects to Hand-Drawn Characters. ACM Transactions on Graphics (TOG). New York City: Association for Computing Machinery, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 1-16. ISSN 0730-0301. Dostupné z: http://cadik.posvete.cz
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Ink-and-Ray: Bas-Relief Meshes for Adding Global Illumination Effects to Hand-Drawn Characters
Název (cs):Ink-and-Ray: basreliéfové sítě pro přidání globálního osvětlení do ručně kreslených postav
Strany:1-16
Místo vydání:US
Rok:2014
URL:http://cadik.posvete.cz
Časopis:ACM Transactions on Graphics (TOG), roč. 2014, č. 2, New York City, US
ISSN:0730-0301
DOI:10.1145/2591011
Klíčová slova
cartoons, global illumination, non-photorelasitic rendering, 2D-to-3D conversion, bas-relief
Anotace
Tento článek prezentuje nový přístup k zobrazení ručně kreslených postaviček pomocí malé množiny jednoduchých anotací. Navržený systém využívá principu basreliéfu, kdy automaticky vygenerovaná 3D síť plně dostačuje k zobrazení (renderingu) a nejsou vyžadovány kvalitní boční pohledy nebo složitá uživatelská interakce. Nově formulovaný optimalizační proces automaticky vytváří pomocnou geometrii, která budí dojem konzistentního 3D tělesa. Výsledné obrázky pak umožňují bohatější stylizaci známou z 3D globálního osvětlení, nicméně dojem 2D ruční kresby je zachován.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Daniel S{\'{y}}kora and Ladislav Kavan and Martin
	{\v{C}}ad{\'{i}}k and Ond{\v{r}}ej Jamri{\v{s}}ka
	and Alec Jacobson and Brian Whited and Maryann
	Simmons and Olga Sorkine-Hornung},
   title = {Ink-and-Ray: Bas-Relief Meshes for Adding Global
	Illumination Effects to Hand-Drawn Characters},
   pages = {1--16},
   journal = {ACM Transactions on Graphics (TOG)},
   volume = 2014,
 number = 2,
   year = 2014,
   ISSN = {0730-0301},
   doi = {10.1145/2591011},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10568}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https