Článek ve sborníku konference

VEĽAS Martin, ŠPANĚL Michal, MATERNA Zdeněk a HEROUT Adam. Calibration of RGB Camera With Velodyne LiDAR. In: WSCG 2014 Communication Papers Proceedings. Plzeň: Union Agency, 2014, s. 135-144. ISBN 978-80-86943-71-8. ISSN 1213-6972. Dostupné z: http://wscg.zcu.cz/DL/wscg_DL.htm
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Calibration of RGB Camera With Velodyne LiDAR
Název (cs):Automatická kalibrace RGB kamery a LiDARu Velodyne
Strany:135-144
Sborník:WSCG 2014 Communication Papers Proceedings
Konference:21st International Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2013
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2014
URL:http://wscg.zcu.cz/DL/wscg_DL.htm
ISBN:978-80-86943-71-8
Časopis:Journal of WSCG, roč. 2014, č. 22, Plzeň, CZ
ISSN:1213-6972
Vydavatel:Union Agency
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconCalibration_of_RGB_Camera_With_Velodyne_LiDAR.pdfCalibration of RGB Camera with Velodyne LiDAR4,21 MB2014-07-08 12:04:06
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Camera, LiDAR, Velodyne, calibration, marker
Anotace
Kalibrace senzoru LiDAR a RGB kamery je užitečná v mnohých aplikačních doménách od podpory při klasifikaci obrazu po lokalizaci v prostředí. Tato práce prezentuje systém odhadu vzájemné pozice a orientace uvedených senzorů s využitím postupného zjemňování. Metody uvedené v publikacích v minulosti vyžadují, aby byl šachovnicový marker pozorovaný v scéně z více uhlů pohledu, nebo jsou limitovány na malé změny v pozici mezi senzory. Náš přístup prezentuje nový 3D marker pro hrubý odhad kalibrace, který je spolehlivě detekovatelný v obraze z kamery a také ve výstupe LiDARu. Dále umožňuje odhad kalibračních parametrů z jediného páru výstupů z kamery a LiDARu. Následující krok zpřesní odhadnutou kalibraci pomocí prohledávaní malého podprostoru kalibračních parametrů. Tato práce také prezentuje inovativní přístup k hodnocení kalibračních metod pomocí měření projekční chyby.  
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Martin Ve{\'{l}}as and Michal {\v{S}}pan{\v{e}}l
	and Zden{\v{e}}k Materna and Adam Herout},
  title = {Calibration of RGB Camera With Velodyne LiDAR},
  pages = {135--144},
  booktitle = {WSCG 2014 Communication Papers Proceedings},
  journal = {Journal of WSCG},
  volume = 2014,
 number = 22,
  year = 2014,
  location = {Plze{\v{n}}, CZ},
  publisher = {Union Agency},
  ISBN = {978-80-86943-71-8},
  ISSN = {1213-6972},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10578}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https