Článek ve sborníku konference

STRNADEL Josef a POKORNÝ Martin. Comparing Availability-Aware Real-Time Schedulers by Means of Configurable Experimental Framework. In: Proceedings of the 2014 17th Euromicro Conference on Digital System Design. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2014, s. 333-340. ISBN 978-1-4799-5793-4. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1109/DSD.2014.35
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Comparing Availability-Aware Real-Time Schedulers by Means of Configurable Experimental Framework
Název (cs):Porovnání pohotovostně orientovaných real-time plánovačů pomocí konfigurovatelného experimentálního prostředí
Strany:333-340
Sborník:Proceedings of the 2014 17th Euromicro Conference on Digital System Design
Konference:17th Euromicro Conference on Digital Systems Design: Architectures, Methods and Tools
Místo vydání:Los Alamitos, IT
Rok:2014
URL:http://dx.doi.org/10.1109/DSD.2014.35
ISBN:978-1-4799-5793-4
DOI:10.1109/DSD.2014.35
Vydavatel:IEEE Computer Society
URL:http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6927262 [HTML]
URL:http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6927262 [PDF]
Klíčová slova
framework, availability, comparison, real-time, task, scheduling, voltage scaling, power management, power consumption, reduction, overload
Anotace
Článek se jednak zabývá přehledem plánovacích mechanismů konstruovaných pro zvýšení pohotovosti služeb poskytovaných real-time systémy a jednak představuje prostředí pro porovnání těchto mechanismů. Prostředí očekává na svém vstupu XML popis následujících částí systému: cílová platforma, operační systém, aplikace, plánovač a specifikace experimentů. Na základě těchto vstupů je prostředí schopno generovat zdrojové soubory pro zvolenou platformu a operační systém, po jejichž kompilaci a naprogramování pomocí nástrojů třetích stran provést a vyhodnotit experimenty dle jejich XML specifikace. Použitelnost prostředí byla demonstrována pomocí běžně dostupných mikrokontrolérů, operačních systémů a vhodně zvolených sad uměle vytvořených a reálných aplikací určených k běhu za omezujících podmínek jako např. nedostatečné množství výpočetních a/nebo energetických zdrojů. Závěr článku je věnován vyhodnocení mechanismů a ukázce možné vizualizace výsledků experimentů prostředím.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Josef Strnadel and Martin Pokorn{\'{y}}},
  title = {Comparing Availability-Aware Real-Time Schedulers
	by Means of Configurable Experimental Framework},
  pages = {333--340},
  booktitle = {Proceedings of the 2014 17th Euromicro Conference on Digital
	System Design},
  year = 2014,
  location = {Los Alamitos, IT},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-4799-5793-4},
  doi = {10.1109/DSD.2014.35},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10606}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https