Článek v časopise

DUBSKÁ Markéta, HEROUT Adam, JURÁNEK Roman a SOCHOR Jakub. Fully Automatic Roadside Camera Calibration for Traffic Surveillance. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 2014, roč. 2014, č. 1, s. 1-10. ISSN 1524-9050.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Fully Automatic Roadside Camera Calibration for Traffic Surveillance
Název (cs):Automatická kalibrace kamery ze silničných dat
Strany:1-10
Místo vydání:US
Rok:2014
Časopis:IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, roč. 2014, č. 1, US
ISSN:1524-9050
DOI:10.1109/TITS.2014.2352854
Klíčová slova
Hough Transform, Camera Calibration, Diamond Space, Roadside Data
Anotace

Tento článek řeší automatickou kalibraci kamer dohlížejících na provoz automobilů. Zaměřujeme se na parametry nezbytné pro měření v aplikacích monitorování dopravy. Na rozdíl od existujících řešení, náš přístup nevyžaduje žádnou apriorní znalost o scéně a funguje na velice širokém spektru dopravních situací (počet jízdních pruhů, okluze, kvalita vodorovného značení, ...) a prakticky s neomezenými úhly pohledu na scénu. Hlavní přínos je v tom, že naše řešení funguje zcela automaticky - bez jakéhokoli nastavení pro jednotlivou kameru nebo jednotlivý videozáznam - a je výpočetně nenáročné.
Náš přístup využívá sledování lokálních význačných bodů a analyzuje trajektorie způsobem založeným na Cascaded Hough Tranform a paralelních souřadnicích. Důležitý předpoklad pro pohyb vozidel je, že alespoň část jejich pohybu je přibližně přímočarý. V textu diskutujeme dopad tohoto předpokladu na použitelnost našeho přístupu a experimentálně ukazujeme, že tento předpoklad neomezuje použitelnost navrženého přístupu příliš silně.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Mark{\'{e}}ta Dubsk{\'{a}} and Adam Herout and
	Roman Jur{\'{a}}nek and Jakub Sochor},
   title = {Fully Automatic Roadside Camera Calibration for
	Traffic Surveillance},
   pages = {1--10},
   journal = {IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems},
   volume = 2014,
 number = 1,
   year = 2014,
   ISSN = {1524-9050},
   doi = {10.1109/TITS.2014.2352854},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10645}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https