Článek ve sborníku konference

SAMEK Jan, MALAČKA Ondřej, ZBOŘIL František a ZBOŘIL František V.. Decision Making and Partner Selection Based on Trust in Multi-context Environment. In: Proceedings of the 2014 International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2014). Okinawa: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 19-24. ISBN 978-1-4799-7938-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Decision Making and Partner Selection Based on Trust in Multi-context Environment
Název (cs):Rozhodování a výběr partnera na základě důvěry ve více-kontextovém prostředí
Strany:19-24
Sborník:Proceedings of the 2014 International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2014)
Konference:14th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications
Místo vydání:Okinawa, JP
Rok:2014
ISBN:978-1-4799-7938-7
DOI:10.1109/ISDA.2014.7066268
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Klíčová slova
trust, decision making, roulette wheel selection, highest trust level selection
Anotace
V článku jsou popsány metody pro výběr vhodného partnera pro provedení interakce v distribuovaných multi-agentních systémech na základě stanovené důvěry pro více-kontextový model důvěry.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jan Samek and Ond{\v{r}}ej Mala{\v{c}}ka and
	Franti{\v{s}}ek Zbo{\v{r}}il and V.
	Franti{\v{s}}ek Zbo{\v{r}}il},
  title = {Decision Making and Partner Selection Based on
	Trust in Multi-context Environment},
  pages = {19--24},
  booktitle = {Proceedings of the 2014 International Conference on
	Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2014)},
  year = 2014,
  location = {Okinawa, JP},
  publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
  ISBN = {978-1-4799-7938-7},
  doi = {10.1109/ISDA.2014.7066268},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10694}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.236.38.146
Přepnout na https