Článek ve sborníku konference

SZURMAN Karel, MIČULKA Lukáš a KOTÁSEK Zdeněk. State Synchronization after Partial Reconfiguration of Fault Tolerant CAN Bus Control System. In: 17th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Verona: IEEE Computer Society, 2014, s. 704-707. ISBN 978-0-7695-5074-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:State Synchronization after Partial Reconfiguration of Fault Tolerant CAN Bus Control System
Název (cs):Synchronizace stavu systému odolného proti poruchám pro řízení CAN sběrnice po částečné rekonfiguraci
Strany:704-707
Sborník:17th Euromicro Conference on Digital Systems Design
Konference:17th Euromicro Conference on Digital Systems Design: Architectures, Methods and Tools
Místo vydání:Verona, IT
Rok:2014
ISBN:978-0-7695-5074-9
DOI:10.1109/DSD.2014.103
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
state synchronization, recovery, partial dynamic reconfiguration, fault tolerance, FPGA, triple modular redundancy, CAN bus control system
Anotace
Článek se zabývá problémem synchronizace stavu systému odolného proti poruchám, implementovaného na platformě SRAM FPGA, po opravě vzniklé poruchy. Systémy odolné proti poruchám často využívají HW redundanci pro zvýšení spolehlivosti systému a částečnou dynamickou rekonfiguraci FPGA pro opravu části konfigurační paměti s kopií chráněného obvodu, ve které byla detekována porucha. V článku je popsán implementovány spolehlivý systém integrující dříve vyvinutý řadič rekonfigurace a řídicí systém CAN sběrnice. Dále je navržena obecná architektura pro synchronizaci a popsány implementované metody pro synchronizaci stavu daného spolehlivého systému po rekonfiguraci.
Abstrakt
In the design of Fault Tolerant Systems, some type of hardware redundancy is often used, Triple Modular Redundancy being one of the well known techniques of this type. Anyway, it must be taken into account that, after one of the copies of the implemented hardware fails, then it loses fault mitigation ability and continues in operation degraded to selfchecking pair. In today's dependable systems fault mitigation techniques are combined with techniques for the system repair and recovery. In FPGA-based systems the recovery process can be implemented by Partial Dynamic Reconfiguration process. In this paper, previously developed Fault Tolerant CAN Bus Control system and the FPGA partial reconfiguration process are combined to achieve the control system self-repairing ability. The synchronization process of the recovered circuit copy with the rest of the system which was operating while the faulty component reconfiguration was performed, is described in the paper.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Karel Szurman and Luk{\'{a}}{\v{s}} Mi{\v{c}}ulka
	and Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek},
  title = {State Synchronization after Partial
	Reconfiguration of Fault Tolerant CAN Bus Control
	System},
  pages = {704--707},
  booktitle = {17th Euromicro Conference on Digital Systems Design},
  year = 2014,
  location = {Verona, IT},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-0-7695-5074-9},
  doi = {10.1109/DSD.2014.103},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10711}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https