Článek ve sborníku konference

NEČASOVÁ Gabriela, KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, CHALOUPKA Jan a VEIGEND Petr. Taylor Series Based Differential Formulas. In: MATHMOD VIENNA 2015 - 8th Vienna Conference on Mathematical Modelling. Vienna: ARGE Simulation News, 2015, s. 705-706. ISBN 978-3-901608-46-9. Dostupné z: http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84954135997&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=satek&st2=&sid=48BB54244E7021166FCB6A0794EA66EC.f594dyPDCy4K3aQHRor6A%3a20&sot=b&sdt=b&sl=18&s=AUTHOR-NAME%28satek%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Taylor Series Based Differential Formulas
Název (cs):Výpočet vícerozměrných integrálů s využitím metody Taylorovy řady
Strany:705-706
Sborník:MATHMOD VIENNA 2015 - 8th Vienna Conference on Mathematical Modelling
Konference:MATHMOD 2015 - 8th Vienna International Conference on Mathematical Modelling
Řada knih:ARGESIM REPORT No. 44
Místo vydání:Vienna, AT
Rok:2015
URL:http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84954135997&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=satek&st2=&sid=48BB54244E7021166FCB6A0794EA66EC.f594dyPDCy4K3aQHRor6A%3a20&sot=b&sdt=b&sl=18&s=AUTHOR-NAME%28satek%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
ISBN:978-3-901608-46-9
DOI:10.1016/j.ifacol.2015.05.209
Vydavatel:ARGE Simulation News
Klíčová slova
Di erential equations, Multiple integrals, Taylor series method, Partial Di erential Equations
Anotace
Tento článek je součástí studentské spolupráce v rámci projektu AKTION (Rakousko-Česká Republika) a zaměřuje se na numerické výpočty využívající dopředné, zpětné a symetrické formule vyšších řádů. Je analyzována hyperbolická PDR, společně s výpočtem vícenásobného integrálu. Vícenásobný integrál spojité funkce n proměnných může být vypočítán pomocí n-ární integrace funkce, která stanoví zbývající proměnné. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Gabriela Ne{\v{c}}asov{\'{a}} and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Kunovsk{\'{y}} and V{\'{a}}clav {\v{S}}{\'{a}}tek
	and Jan Chaloupka and Petr Veigend},
  title = {Taylor Series Based Differential Formulas},
  pages = {705--706},
  booktitle = {MATHMOD VIENNA 2015 - 8th Vienna Conference on Mathematical
	Modelling},
  series = {ARGESIM REPORT No. 44},
  year = 2015,
  location = {Vienna, AT},
  publisher = {ARGE Simulation News},
  ISBN = {978-3-901608-46-9},
  doi = {10.1016/j.ifacol.2015.05.209},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10746}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https