Článek v časopise

MEDUNA Alexander, SOUKUP Ondřej a ZEMEK Petr. Ordered Pure Multi-Pushdown Automata. Theoretical and Applied Informatics. Varšava: 2015, roč. 27, č. 1, s. 25-47. ISSN 1896-5334. Dostupné z: https://taai.iitis.pl/taai/article/download/vol27no1pp25/pdf
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Ordered Pure Multi-Pushdown Automata
Název (cs):Uspořádané Čisté Vícezásobníkové Automaty
Strany:25-47
Místo vydání:PL
Rok:2015
URL:https://taai.iitis.pl/taai/article/download/vol27no1pp25/pdf
Časopis:Theoretical and Applied Informatics, roč. 27, č. 1, Varšava, PL
ISSN:1896-5334
DOI:10.20904/271025
Klíčová slova
pure multi-pushdown automata, total orders, accepting power
Anotace
Článek studuje čisté verze zásobníkových automatů, které pracují pouze se vstupními symboly. Přesněji se zabýváme čistými vícezásobníkovými automaty, s několika zásobníky. Definujeme omezení daná úplným uspořádáním nad zásobníky či abecedou a stanovujeme výpočetní sílu takto omezených automatů. Navíc vysvětlujeme význam dosažených výsledků ve vztahu k dalším výsledkům v oblasti teorie automatů.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Alexander Meduna and Ond{\v{r}}ej Soukup and Petr
	Zemek},
   title = {Ordered Pure Multi-Pushdown Automata},
   pages = {25--47},
   journal = {Theoretical and Applied Informatics},
   volume = 27,
 number = 1,
   year = 2015,
   ISSN = {1896-5334},
   doi = {10.20904/271025},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10753}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https