Článek v časopise

KUČERA Jiří a MEDUNA Alexander. On State-Synchronized Automata Systems. Schedae Informaticae. Krakov: 2016, roč. 2015, č. 24, s. 221-237. ISSN 0860-0295. Dostupné z: http://www.ejournals.eu/Schedae-Informaticae/2015/Volume-24/art/7023/
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On State-Synchronized Automata Systems
Název (cs):O stavově synchronizovaných automatových systémech
Strany:221-237
Místo vydání:PL
Rok:2016
URL:http://www.ejournals.eu/Schedae-Informaticae/2015/Volume-24/art/7023/
Časopis:Schedae Informaticae, roč. 2015, č. 24, Krakov, PL
ISSN:0860-0295
DOI:10.4467/20838476SI.16.019.4360
Klíčová slova
stavově synchronizované automatové systémy, automatové systémy, zásobníkové automaty, determinizmus
Anotace
V tomto článku zavádíme nový druh automatových systémů, zvané stavově synchronizované automatové systémy stupně n, jejichž komponentami je obecně n zásobníkových automatů. Výpočetní krok je v těchto systémech proveden pouze pokud konkatenací aktuálních stavů všech komponent získáme slovo patřící do řídícího jazyka systému. Hlavním přínosem článku je demonstrace schopnosti stavově synchronizovaných automatových systémů charakterizovat třídu rekurzivně vyčíslitelných jazyků, a to jak pro nedeterministické, tak i pro deterministické verze těchto systémů. Výpočetní sílu stavově synchronizovaných automatových systémů lze snížit omezením výpočetní síly jejich komponent.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Ku{\v{c}}era and Alexander Meduna},
   title = {On State-Synchronized Automata Systems},
   pages = {221--237},
   journal = {Schedae Informaticae},
   volume = 2015,
 number = 24,
   year = 2016,
   ISSN = {0860-0295},
   doi = {10.4467/20838476SI.16.019.4360},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10754}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https