Článek ve sborníku konference

ČEKAN Ondřej. Universal Generation of Test Vectors for Functional Verification. In: Počítačové architektury a diagnostika 2014. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 44-49. ISBN 978-80-7494-027-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Universal Generation of Test Vectors for Functional Verification
Název (cs):Univerzální generování testovacích vektorů pro funkční verifikaci
Strany:44-49
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2014
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2014
Místo vydání:Liberec, CZ
Rok:2014
ISBN:978-80-7494-027-9
Vydavatel:Technická univerzita v Liberci
Klíčová slova
Test vector generation, Functional verification, Constraint solver, Constraint Satisfaction Problem, Coverage Directed Test Generation
Anotace
Cílem tohoto příspěvku je sumarizovat informace o generování testovacích vektorů. Generování testovacích vektorů je založeno na řešení problému s omezujícími podmínkami, což je ekvivalentní s Constraint Satisfaction problémem. Tento problém spočívá v nalezení řešení, které musí splňovat řadu omezení. V příapěvku jsou dále popsány techniky funkční verifikace a v závěru je představen princip univerzálního generování testovacích vektorů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ond{\v{r}}ej {\v{C}}ekan},
   title = {Universal Generation of Test Vectors for
	Functional Verification},
   pages = {44--49},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2014},
   year = 2014,
   location = {Liberec, CZ},
   publisher = {Liberec University of Technology},
   ISBN = {978-80-7494-027-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10762}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https