Článek ve sborníku konference

ČEKAN Ondřej, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela a KOTÁSEK Zdeněk. Universal Pseudo-random Generation of Assembler Codes for Processors. In: Proceedings of The Third Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale. Grenoble: COST, European Cooperation in Science and Technology, 2015, s. 70-73. Dostupné z: http://www.median-project.eu/wp-content/uploads/18_IV-2_median2015.pdf
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Universal Pseudo-random Generation of Assembler Codes for Processors
Název (cs):Univerzální pseudonáhodné generování assembler kódu pro procesory
Strany:70-73
Sborník:Proceedings of The Third Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale
Konference:MEDIAN 2015
Místo vydání:Grenoble, FR
Rok:2015
URL:http://www.median-project.eu/wp-content/uploads/18_IV-2_median2015.pdf
Vydavatel:COST, European Cooperation in Science and Technology
Klíčová slova
universal generator, assembler, processor, functional verification
Anotace
Tento příspěvek popisuje univerzální generování testovacích stimulů, který je založen na řešení problémů s omezujícími podmínkami. Architektura tohoto univerzálního generátoru je založena na dvou vstupních modelech. První model popisuje generovaný scénář, zatímco druhý model obsahuje omezující podmínky pro tento scénář.  Navržený generátor je použit pro generování assemblerovských programů pro procesor. Výsledky generovaných programů jsou měřeny pomocí pokrytí ve funkční verifikaci.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ond{\v{r}}ej {\v{C}}ekan and Marcela
	Zachari{\'{a}}{\v{s}}ov{\'{a}} and Zden{\v{e}}k
	Kot{\'{a}}sek},
   title = {Universal Pseudo-random Generation of Assembler
	Codes for Processors},
   pages = {70--73},
   booktitle = {Proceedings of The Third Workshop on Manufacturable and
	Dependable Multicore Architectures at Nanoscale},
   year = 2015,
   location = {Grenoble, FR},
   publisher = {COST, European Cooperation in Science and Technology},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10882}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https