Příručka

GRÉGR Matěj a PODERMAŃSKI Tomáš. Metodika testování bezpečnostních vlastností IPv6 u aktivních prvků. Brno: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Metodika testování bezpečnostních vlastností IPv6 u aktivních prvků
Název (en):Methodology of Testing the Security Features of IPv6 Devices
Strany:46
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2015
Vydavatel:Ministerstvo vnitra České republiky
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icontest_ap-04.pdf2,1 MB2015-11-09 14:09:04
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
IPv6, bezpečnost
Anotace
Předmětem této metodiky je popis metod pro otestování vybraných bezpečnostních mechanismů u aktivních prvků podporujících protokol IPv6. Metodika se primárně zaměřuje na bezpečnostní vlastnosti aktivních prvků, jejíchž testování a hodnocení dosud není pokryto standardy RFC nebo jinými dokumenty.
BibTeX:
@MANUAL{
   author = {Mat{\v{e}}j Gr{\'{e}}gr and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Poderma{\'{n}}ski},
   title = {Metodika testov{\'{a}}n{\'{i}}
	bezpe{\v{c}}nostn{\'{i}}ch vlastnost{\'{i}} IPv6 u
	aktivn{\'{i}}ch prvk{\r{u}}},
   pages = {46},
   year = {2015},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Ministry of Interior of the Czech Republic},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10912}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.172.201.102
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]