Článek ve sborníku konference

ZACHARIÁŠOVÁ Marcela a KOTÁSEK Zdeněk. Automation and Optimization of Coverage-driven Verification. In: Proceedings of the 18th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Funchal: IEEE Computer Society, 2015, s. 87-94. ISBN 978-1-4673-8035-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Automation and Optimization of Coverage-driven Verification
Název (cs):Automatizace a optimalizace verifikace řízené pokrytím
Strany:87-94
Sborník:Proceedings of the 18th Euromicro Conference on Digital Systems Design
Konference:18th Euromicro Conference on Digital Systems Design
Místo vydání:Funchal, PT
Rok:2015
ISBN:978-1-4673-8035-5
DOI:10.1109/DSD.2015.97
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
functional verification
automation
optimization
genetic algorithm
Anotace
Článek popisuje novou metodu pro automatizaci a optimalizaci verifikace založené na pokrytí pomocí genetického algoritmu. Tato metoda byla otestována na dvou systémech: ALU a RISC procesoru. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Marcela Zachari{\'{a}}{\v{s}}ov{\'{a}} and
	Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek},
  title = {Automation and Optimization of Coverage-driven
	Verification},
  pages = {87--94},
  booktitle = {Proceedings of the 18th Euromicro Conference on Digital
	Systems Design},
  year = 2015,
  location = {Funchal, PT},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-4673-8035-5},
  doi = {10.1109/DSD.2015.97},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10951}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https