Článek ve sborníku konference

JURÁNEK Roman, HEROUT Adam, DUBSKÁ Markéta a ZEMČÍK Pavel. Real-Time Pose Estimation Piggybacked on Object Detection. In: Proceedings of ICCV. Santiago: IEEE Computer Society, 2015, s. 1-9. ISBN 978-1-4673-8391-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Real-Time Pose Estimation Piggybacked on Object Detection
Název (cs):Odhad pózy objektu přidružená k detekci objektů
Strany:1-9
Sborník:Proceedings of ICCV
Konference:International Conference on Computer Vision
Místo vydání:Santiago, CL
Rok:2015
ISBN:978-1-4673-8391-2
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Object detection, Pose estimation, Sliding window detector, Channel features
Anotace
Článek představuje kompaktní model pro detekci objektů spojenný s odhadem pózy detekovaných objektů. Odhad pózy přitom využívá příznaky extrahované detektorem. Toto rozšíření není nijak výpočetně náročné a detektor dokáže stále pracovat v reálném čase. Metodu jsme vyhodnotili na úloze detekce aut na existujících datasetech (WCVP, 3D objects, KITTI). A vytvořili jsme nový dataset COD20K, který je volně ke stažení.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Roman Jur{\'{a}}nek and Adam Herout and
	Mark{\'{e}}ta Dubsk{\'{a}} and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Real-Time Pose Estimation Piggybacked on Object
	Detection},
   pages = {1--9},
   booktitle = {Proceedings of ICCV},
   year = 2015,
   location = {Santiago, CL},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-4673-8391-2},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10963}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https