Článek v časopise

ŠIMEK Václav, RŮŽIČKA Richard, CRHA Adam, ŘEZNÍČEK Michal a BURŠÍK Martin. Reconfigurable Digital Circuits Based on Chip Expander with Integrated Temperature Regulation. Journal of Computer and Communications. Wuhan: Scientific Research Publishing, 2015, roč. 3, č. 11, s. 169-175. ISSN 2327-5227. Dostupné z: http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=61318
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Reconfigurable Digital Circuits Based on Chip Expander with Integrated Temperature Regulation
Název (cs):Rekonfigurovatelné číslicové obvody na bázi čip expanderu s integrovanou regulací teploty
Strany:169-175
Místo vydání:CN
Rok:2015
URL:http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=61318
Časopis:Journal of Computer and Communications, roč. 3, č. 11, Wuhan, CN
ISSN:2327-5227
DOI:10.4236/jcc.2015.311027
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconRec_Dig_Circs_Based on Chip Exp_ with Int_Temp_Reg.pdf676 KB2015-12-07 12:53:31
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Reconfiguration, Digital Circuits, Polymorphic Electronics, Chip Expander, Thick Film, Wirebonding
Anotace
Tento příspěvek se zabývá vývojem inovované verze platformy zákaznického čip expandéru. Kromě podpory pro přesné měření a regulaci teploty, které může být vzorek experimentálního čipu vystaven, je možno užitné vlastnosti platformy dle potřeby rozšířit integrací dalších komponent na bázi křemíkových přířezů. Díky své flexibilní koncepci může navržená platforma čip expandéru obecně usnadnit mnoho z úloh měření a analýzy souvisejících s experimentálními polovodičovými strukturami.

Z pohledu materiálové kompozice vychází navržené řešení z keramické substance na bázi oxidu hlinitého. Zajímavým rysem je bezesporu dosažení CTE kompatibility vůči experimentálním polovodičovým strukturám a možnost plně přizpůsobit konfiguraci či výslednou podobu čip expandéru konkrétnímu scénáři. Kromě jiného tato platforma taktéž velice usnadňuje rozvedení signálových spojů z miniaturních kontaktovacích bodů, kterými jsou přířezy čipů typicky vybaveny, a jejich uspořádání do rozměrově příhodnější topologie mimo samotný experimentální vzorek.

Reálná aplikace vyvinutého čip expandéru je demonstrována v kontextu číslicových rekonfigurovatelných obvodů využívajících principu polymorfní elektroniky. V tomto případě se jedná o polymorfní obvod REPOMO, který je umístěn na platformě expandéru umožňující experimenty s ambientní teplotní stabilizací až do hodnoty přibližně 135 C, přičemž je pozorován u obvodových bloků přímý vliv měnící se teploty na změnu aktivně prováděnou funkci.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {V{\'{a}}clav {\v{S}}imek and Richard
	R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka and Adam Crha and Michal
	{\v{R}}ezn{\'{i}}{\v{c}}ek and Martin
	Bur{\v{s}}{\'{i}}k},
   title = {Reconfigurable Digital Circuits Based on Chip
	Expander with Integrated Temperature Regulation},
   pages = {169--175},
   journal = {Journal of Computer and Communications},
   volume = 3,
 number = 11,
   year = 2015,
   ISSN = {2327-5227},
   doi = {10.4236/jcc.2015.311027},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11046}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https