Článek ve sborníku konference

POLOK Lukáš a SMRŽ Pavel. Increasing Double Precision Throughput on NVIDIA Maxwell GPUs. In: Proceedings of the 24th High Performance Computing Symposium. Pasadena / Los Angeles: Association for Computing Machinery, 2016, s. 146-153. ISBN 978-1-5108-2318-1. Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2972989
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Increasing Double Precision Throughput on NVIDIA Maxwell GPUs
Název (cs):Zvyšování prostupnosti v dvojité přesnosti na grafických kartách Maxwell
Strany:146-153
Sborník:Proceedings of the 24th High Performance Computing Symposium
Konference:24th High Performance Computing Symposium (HPC 2016)
Místo vydání:Pasadena / Los Angeles, US
Rok:2016
URL:http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2972989
ISBN:978-1-5108-2318-1
Vydavatel:Association for Computing Machinery
Klíčová slova

double precision calculation, multiple precision arithmetics, GPGPU

Anotace
Článek se zabývá zvyšováním výkonu numerických instrukcí s dvojitou přesností na grafických kartách generace Maxwell, jež mají oproti předchozí generaci výkon směřovaný do instrukcí s jednoduchou přesností. Jsou popsány a analyzovány vhodné metody pro emulaci těchto instrukcí, byla navržena nová implementace.

Pomocí těchto technik bylo možné zvýšit výkon karty  NVIDIA GTX 980 Ti z 95 GFLOPS až na 286 GFLOPS. Navržené metody jsou aplikovatalné i na jiné grafické karty. 

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Polok and Pavel Smr{\v{z}}},
   title = {Increasing Double Precision Throughput on NVIDIA
	Maxwell GPUs},
   pages = {146--153},
   booktitle = {Proceedings of the 24th High Performance Computing Symposium},
   year = 2016,
   location = {Pasadena / Los Angeles, US},
   publisher = {Association for Computing Machinery},
   ISBN = {978-1-5108-2318-1},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11076}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https