Článek ve sborníku konference

VEĽAS Martin a ŠPANĚL Michal. Improving Multi-view Object Recognition by Detecting Changes in Point Clouds. In: IEEE Symposium on Computational Intelligence for Multimedia, Signal and Vision Processing. Atény: IEEE Computer Society, 2016, s. 1-7. ISBN 978-1-5090-4239-5. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7850045/
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Improving Multi-view Object Recognition by Detecting Changes in Point Clouds
Název (cs):Vylepšení rozpoznáváni objektů z více pohledů pomocí detekce změn
Strany:1-7
Sborník:IEEE Symposium on Computational Intelligence for Multimedia, Signal and Vision Processing
Konference:IEEE Symposium Series on Computational Intelligence 2016
Místo vydání:Atény, GR
Rok:2016
URL:http://ieeexplore.ieee.org/document/7850045/
ISBN:978-1-5090-4239-5
DOI:10.1109/SSCI.2016.7850045
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
object recognition, change detection, reconstruction, hypotheses clustering, multi-view, point cloud, RGB-D data
Anotace
Tento článek představuje využití detekce změn v systému rozpoznávání objektů z více pohledů, s cílem zvýšit flexibilitu a přesnost v dynamických prostředích. Přístupy využívající více pohledů mají zásadní význam pro překonání problémů spojených s překryvem objektů nebo šumem kamery, ale stávající systémy obvykle předpokládají statické prostředí. Přítomnost dynamických objektů přináší další problém - nekonzistence zavedeny do interního modelu scény. Prokázali jsme, že využitím detekce změn a následnou korekci rekonstrukce scény můžeme snížit počet falešných detekcí dynamických objektů v průměru o 70% při testování na veřejně dostupné datové sade TUW. Pro snížení času potřebného pro verifikaci velkého počtu akumulovaných hypotéz pozic objektů jsme dále do původního systému integrovali shlukování hypotéz a prokázali snížení výpočetního času přibližně o 16%.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Martin Ve{\'{l}}as and Michal {\v{S}}pan{\v{e}}l},
  title = {Improving Multi-view Object Recognition by
	Detecting Changes in Point Clouds},
  pages = {1--7},
  booktitle = {IEEE Symposium on Computational Intelligence for Multimedia,
	Signal and Vision Processing},
  year = 2016,
  location = {At{\'{e}}ny, GR},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-5090-4239-5},
  doi = {10.1109/SSCI.2016.7850045},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11097}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.237.75.18
Přepnout na https