Článek ve sborníku konference

PLASCENCIA Alfredo C., CALTENCO Héctor a BERAN Vítězslav. Comparison of Different Powered-wheelchair Control Modes for Individuals with Severe Motor Impairments. In: Proceedings of 11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO), 2014. Vienna: IEEE Computer Society, 2014, s. 353-359. ISBN 978-1-4799-7920-2. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7049621
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Comparison of Different Powered-wheelchair Control Modes for Individuals with Severe Motor Impairments
Název (cs):Srovnání různých módů řízení motorizovaného invalidního vozíku pro osoby s těžkými motorickými poruchami
Strany:353-359
Sborník:Proceedings of 11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO), 2014
Konference:11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics
Místo vydání:Vienna, AT
Rok:2014
URL:http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7049621
ISBN:978-1-4799-7920-2
DOI:10.5220/0005026403530359
Vydavatel:IEEE Computer Society
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2014/plascencia_icinco2014_07049621.pdf [PDF]
Klíčová slova
Sdílené řízení, Systém autonomního invalidního vozíku
Anotace
Publikace představuje předběžné vyhodnocení různých módů řízení motorizovaného invalidního vozíku pro osoby s těžkými motorickými poruchami. Aktuálně jsme vybavili invalidní vozík C400 Permobil komunikačním rozhraním pro řízení vozíku, laserovým senzorem a algoritmy pro autonomní funkce vozíku, které jsou součástí robotického operačního systému. Byly provedeny pilotní testy pro tři různé modality: ruční-joystick, joystick ovládaný jazykem a autonomní mód. Výsledky ukazují využitelnost řízení motorizovaného invalidního vozíku jak autonomně tak uživatelem a směřují navazující výzkum na zlepšení paradigmatu sdíleného řízení motorizovaného invalidního vozíku.
Abstrakt
Publikace představuje předběžné vyhodnocení různých módů řízení motorizovaného invalidního vozíku pro osoby s těžkými motorickými poruchami. Aktuálně jsme vybavili invalidní vozík C400 Permobil komunikačním rozhraním pro řízení vozíku, laserovým senzorem a algoritmy pro autonomní funkce vozíku, které jsou součástí robotického operačního systému. Byly provedeny pilotní testy pro tři různé modality: ruční-joystick, joystick ovládaný jazykem a autonomní mód. Výsledky ukazují využitelnost řízení motorizovaného invalidního vozíku jak autonomně tak uživatelem a směřují navazující výzkum na zlepšení paradigmatu sdíleného řízení motorizovaného invalidního vozíku.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {C. Alfredo Plascencia and H{\'{e}}ctor Caltenco
	and V{\'{i}}t{\v{e}}zslav Beran},
  title = {Comparison of Different Powered-wheelchair Control
	Modes for Individuals with Severe Motor
	Impairments},
  pages = {353--359},
  booktitle = {Proceedings of 11th International Conference on Informatics
	in Control, Automation and Robotics (ICINCO), 2014},
  year = 2014,
  location = {Vienna, AT},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-4799-7920-2},
  doi = {10.5220/0005026403530359},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11157}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https