Článek ve sborníku konference

KOCMAN Radim, KŘIVKA Zbyněk a MEDUNA Alexander. On Double-Jumping Finite Automata. In: Eighth Workshop on Non-Classical Models of Automata and Applications (NCMA 2016). Wien: Osterreichische Computer Gesellschaft, 2016, s. 195-210. ISBN 978-3-903035-10-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On Double-Jumping Finite Automata
Název (cs):O dvojitě skákajících konečných automatech
Strany:195-210
Sborník:Eighth Workshop on Non-Classical Models of Automata and Applications (NCMA 2016)
Konference:8th Workshop on Non-Classical Models of Automata and Applications (NCMA)
Řada knih:books@ocg.at 321
Místo vydání:Wien, AT
Rok:2016
ISBN:978-3-903035-10-2
Vydavatel:Osterreichische Computer Gesellschaft
Klíčová slova
generalized jumping finite automata, parallel right jumps, parallel left jumps
Anotace
Tento příspěvek modifikuje a studuje skákající konečné automaty tak, že vždy provádí dva skoky současně dle společného pravidla. Pro každý ze dvou současných skoku lze uvažovat různý směr---(1) doleva, (2) doprava, nebo (3) libovolný. Podle směru skoků jsou studovány třídy jazyků přijímaných odpovídajícími skákajícími automaty a je provedeno i porovnání s třídami regulární, lineárních, bezkontextových a kontextových jazyků. Je demonstrováno, že většina těchto tříd je neporovnatelná, což znamená, že jedna není podmnožinou druhé a zároveň nejsou disjunktní.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Radim Kocman and Zbyn{\v{e}}k K{\v{r}}ivka and
	Alexander Meduna},
  title = {On Double-Jumping Finite Automata},
  pages = {195--210},
  booktitle = {Eighth Workshop on Non-Classical Models of Automata and
	Applications (NCMA 2016)},
  series = {books@ocg.at 321},
  year = 2016,
  location = {Wien, AT},
  publisher = {Austrian Computer Society},
  ISBN = {978-3-903035-10-2},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11179}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https