Článek ve sborníku konference

CRHA Adam. Polymorfní elektronika a metody syntézy. In: Počítačové architektury & diagnostika Česko-slovenský seminář pro studenty doktorského studia. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2016, s. 93-97. ISBN 978-80-214-5376-0.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Polymorfní elektronika a metody syntézy
Název (en):Polymorphic Electronics and Synthesis Methods
Strany:93-97
Sborník: Počítačové architektury & diagnostika Česko-slovenský seminář pro studenty doktorského studia
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2016
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2016
ISBN:978-80-214-5376-0
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
Polymorfismus, logický obvod, logická hradla, syntéza, metodika, AIG, kerneling.
Anotace
Práce popisuje výzkum týkající se nekonvenční elektroniky a návrhových 
metod. V úvodu jsou diskutovány principy, výhody a nevýhody nekonvenční 
elektroniky. Dále je pak představena polymorfní elektronika a její 
vlastnosti. Následuje popis metodiky, která navrhuje polymorfní obvody 
hledáním společných částí v termech. Je diskutován princip metody a její 
výsledky. Poslední kapitola lehce popisuje novou metodiku, která využívá kerneling a AI grafy.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Adam Crha},
  title = {Polymorfn{\'{i}} elektronika a metody
	synt{\'{e}}zy},
  pages = {93--97},
  booktitle = { Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury \&
	diagnostika {\v{C}}esko-slovensk{\'{y}} semin{\'{a}}{\v{r}}
	pro studenty doktorsk{\'{e}}ho studia},
  year = 2016,
  location = {Brno, CZ},
  publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
  ISBN = {978-80-214-5376-0},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11203}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https