Článek ve sborníku konference

POVOLNÝ Filip, MATĚJKA Pavel, HRADIŠ Michal, POPKOVÁ Anna, OTRUSINA Lubomír, SMRŽ Pavel, WOOD Ian, ROBIN Cécile a LAMEL Lori. Multimodal Emotion Recognition for AVEC 2016 Challenge. In: AVEC '16 Proceedings of the 6th International Workshop on Audio/Visual Emotion Challenge. Amsterdam: Association for Computing Machinery, 2016, s. 75-82. ISBN 978-1-4503-4516-3. Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2988268
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Multimodal Emotion Recognition for AVEC 2016 Challenge
Název (cs):Multimodální rozpoznávání emocí pro AVEC 2016
Strany:75-82
Sborník:AVEC '16 Proceedings of the 6th International Workshop on Audio/Visual Emotion Challenge
Konference:The 6th International Workshop on Audio/Visual Emotion Challenge
Místo vydání:Amsterdam, NL
Rok:2016
URL:http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2988268
ISBN:978-1-4503-4516-3
DOI:10.1145/2988257.2988268
Vydavatel:Association for Computing Machinery
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconPovolny2016.pdf932 KB2017-06-26 09:18:09
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
emotion recognition, valence, arousal, bottleneck features, neural networks, regression, speech transcription, word embedding
Anotace
Článek popisuje systém pro rozpoznávání emocí a jeho aplikaci na dataset ze soutěže AV+EC 2016 Emotion Recognition Challenge. Systém využívá tři modality (audio, video a fyziologická data). Zaměřili jsme se prevážně na příznaky extrahované z audia. Původní příznaky jsme rozšířili o bottlenek příznaky a emoční příznaky extrahované z automaticky přepsané řeči. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Filip Povoln{\'{y}} and Pavel Mat{\v{e}}jka and
	Michal Hradi{\v{s}} and Anna Popkov{\'{a}} and
	Lubom{\'{i}}r Otrusina and Pavel Smr{\v{z}} and
	Ian Wood and C{\'{e}}cile Robin and Lori Lamel},
  title = {Multimodal Emotion Recognition for AVEC 2016
	Challenge},
  pages = {75--82},
  booktitle = {AVEC '16 Proceedings of the 6th International Workshop on
	Audio/Visual Emotion Challenge},
  year = 2016,
  location = {Amsterdam, NL},
  publisher = {Association for Computing Machinery},
  ISBN = {978-1-4503-4516-3},
  doi = {10.1145/2988257.2988268},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11345}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.237.75.18
Přepnout na https