Článek ve sborníku konference

ŠPAŇHEL Jakub, SOCHOR Jakub, JURÁNEK Roman, HEROUT Adam, MARŠÍK Lukáš a ZEMČÍK Pavel. Holistic Recognition of Low Quality License Plates by CNN using Track Annotated Data. In: International Workshop on Traffic and Street Surveillance for Safety and Security (AVSS 2017). Lecce: IEEE Computer Society, 2017, s. 1-6. ISBN 978-1-5386-2939-0. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8078501/
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Holistic Recognition of Low Quality License Plates by CNN using Track Annotated Data
Název (cs):Holistické rozpoznávání registračních značek vozidel na snímcích s nízkou kvalitou pomocí konvoluční neuronové sítě
Strany:1-6
Sborník:International Workshop on Traffic and Street Surveillance for Safety and Security (AVSS 2017)
Konference:Advanced Video and Signal Based Surveillance, 14th IEEE International Conference on
Místo vydání:Lecce, IT
Rok:2017
URL:http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8078501/
ISBN:978-1-5386-2939-0
DOI:10.1109/AVSS.2017.8078501
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
holistic license plate recognition, convolutional neural network, low resolution, low quality
Anotace
Tato práce je zaměřená na rozpoznávání registračních značek na snímcích s nízkým rozlišením i kvalitou obrazu a prezentuje také metodologii sběru těchto dat. Přístup pro rozpoznání registračních značek je založený na konvolučních neuronových sítích, které zpracovávají snímek holistickým způsobem, tedy bez nutnosti segmentování jednotlivých znaků registrační značky. Vyhodnocení metody na více datasetech ukazuje značnou převahu prezentované metody nad volně dostupnými i komerčními řešeními v oblasti rozpoznávání registračních značek na datech s nízkou kvalitou. Pro usnadnění dalšího výzkumu rozpoznávání značek s nízkou kvalitou je dataset veřejně dostupný.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jakub {\v{S}}pa{\v{n}}hel and Jakub Sochor and
	Roman Jur{\'{a}}nek and Adam Herout and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Mar{\v{s}}{\'{i}}k and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
  title = {Holistic Recognition of Low Quality License Plates
	by CNN using Track Annotated Data},
  pages = {1--6},
  booktitle = {International Workshop on Traffic and Street Surveillance
	for Safety and Security (AVSS 2017)},
  year = 2017,
  location = {Lecce, IT},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-5386-2939-0},
  doi = {10.1109/AVSS.2017.8078501},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11491}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.237.75.18
Přepnout na https