Článek v časopise

CHARVÁT Lucie a MEDUNA Alexander. A Reduction of Finitely Expandable Deep Pushdown Automata. Schedae Informaticae. Krakov: 2018, roč. 2017, č. 26, s. 61-68. ISSN 0860-0295.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Reduction of Finitely Expandable Deep Pushdown Automata
Název (cs):Redukce konečně expandovatelných hlubokých zásobníkových automatů
Strany:61-68
Místo vydání:PL
Rok:2018
Časopis:Schedae Informaticae, roč. 2017, č. 26, Krakov, PL
ISSN:0860-0295
DOI:10.4467/20838476SI.17.005.8151
URL:http://www.ejournals.eu/Schedae-Informaticae/2017/Volume-26/art/10836/ [HTML]
Klíčová slova
Deep Pushdown Automata, Finite Expandability, Reduction, Non-Input Pushdown Symbols
Anotace
Pro přirozené číslo n, n-expandovatelné hluboké zasobníkové automaty vždy obsahují maximálně n výskytů nevstupních symbolů v jejich zásobníku v průběhu jakékoli kompilace. Jako hlavní výsledek, tato práce demonstruje, že tyto automaty mají stejnou vyjadřovací sílu jako automaty s #, nacházející pouze na dně zásobníku, a jediným dalším nevstupním symbolem. Z tohoto závěru vyplývá nekonečná hierarchie jazyků přijímaných těmito automaty.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Lucie Charv{\'{a}}t and Alexander Meduna},
   title = {A Reduction of Finitely Expandable Deep Pushdown
	Automata},
   pages = {61--68},
   journal = {Schedae Informaticae},
   volume = 2017,
 number = 26,
   year = 2018,
   ISSN = {0860-0295},
   doi = {10.4467/20838476SI.17.005.8151},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11519}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https