Článek ve sborníku konference

KODYM Oldřich, ŠPANĚL Michal a HEROUT Adam. Segmentation of Head and Neck Organs at Risk Using CNN with Batch Dice Loss. In: Pattern Recognition, 40th German Conference, GCPR 2018 Proceedings. Stuttgart: Springer International Publishing, 2018, s. 1-9. ISBN 978-3-030-12939-2. ISSN 0302-9743.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Segmentation of Head and Neck Organs at Risk Using CNN with Batch Dice Loss
Název (cs):Segmentace orgánů hlavy a krku s využitím CNN s batch Dice loss
Strany:1-9
Sborník:Pattern Recognition, 40th German Conference, GCPR 2018 Proceedings
Konference:German Conference on Pattern Recognition
Řada knih:LNCS, volume 11269
Místo vydání:Stuttgart, DE
Rok:2018
ISBN:978-3-030-12939-2
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, roč. 2018, č. 11269, DE
ISSN:0302-9743
DOI:10.1007/978-3-030-12939-2
Vydavatel:Springer International Publishing
Klíčová slova
Convolutional Neural Networks, Computed Tomography, Multi-label Segmentation, Head and Neck Radiotherapy
Anotace
Tento článek se věnuje segmentaci rizikových orgánů v oblasti hlavy a krku v CT skenech, což je kritický krok pro spolehlivou aplikaci radioterapie. Využita je konvoluční síť s encoder-decoder architekturou a nová loss funkce, batch Dice loss, která je využita pro trénování sítě. Výsledný model produkuje segmentaci všech rizikových orgánů ve veřejném MICCAI 2015 Head And Neck Auto-Segmentation Challenge datasetu. Přes výraznou nevyváženost tříd v datech byla zlepšena přesnost současných state-of-the-art metod o 0.33 mm z hlediska průměrné povrchové vzdálenosti a 0.11 z hlediska Dice koeficientu překryvu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Old{\v{r}}ich Kodym and Michal {\v{S}}pan{\v{e}}l
	and Adam Herout},
  title = {Segmentation of Head and Neck Organs at Risk Using
	CNN with Batch Dice Loss},
  pages = {1--9},
  booktitle = {Pattern Recognition, 40th German Conference, GCPR 2018
	Proceedings},
  series = {LNCS, volume 11269},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
  volume = 2018,
 number = 11269,
  year = 2018,
  location = {Stuttgart, DE},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-030-12939-2},
  ISSN = {0302-9743},
  doi = {10.1007/978-3-030-12939-2},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11677}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https