Článek ve sborníku konference

LOJDA Jakub, PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, PÁNEK Richard a KOTÁSEK Zdeněk. FT-EST Framework: Reliability Estimation for the Purposes of Fault-Tolerant System Design Automation. In: Proceedings of the 2018 21st Euromicro Conference on Digital System Design. Praha: IEEE Computer Society, 2018, s. 244-251. ISBN 978-1-5386-7376-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:FT-EST Framework: Reliability Estimation for the Purposes of Fault-Tolerant System Design Automation
Název (cs):FT-EST Framework: Odhad spolehlivosti pro účely automatického návrhu systémů odolných proti poruchám
Strany:244-251
Sborník:Proceedings of the 2018 21st Euromicro Conference on Digital System Design
Konference:21st Euromicro Conference on Digital Systems Design
Místo vydání:Praha, CZ
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-7376-8
DOI:10.1109/DSD.2018.00053
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Odolný proti poruchám, odhad vlastností odolných systémů, FT-EST, verifikace, vysokoúrovňová syntéza, redundantní datové typy.
Anotace
Složitost dnešních systémů roste s úrovní integrace na čipu. Za těchto okolností stoupají nároky na techniky pro zvyšování spolehlivosti systémů, přičemž zapracování těchto technik do systémů je stále náročnější z důvodu zmíněné rostoucí složitosti. Proto pracujeme na způsobu automatického návrhu systémů odolných proti poruchám, takový přístup si však vyžádá rychlou zpětnou vazbu během tvorby kandidátního řešení. V tomto článku je prezentována jedna z komponent automatického přístupu, která umožňuje akcelerovaný odhad odolnosti - Fault Tolerance ESTimation (FT-EST) framework. Pro účely vyhodnocení zde využíváme námi dříve navržený princip vkládání redundantních komponent do systému pomocí redundantních datových typů. Redundantní datové typy umožňují vkládat redundanci do systému syntetizovaného pomocí vysokoúrovňové syntézy (z angl. High-Level Synthesis, HLS) s granularitou na úrovni operací nad datovými typy v daném algoritmu. Samotný odhad odolnosti je prováděn na hradlovém poli FPGA za pomoci injektáže poruch ve spojení s funkční verifikací. Výsledky indikují principiální funkčnost redundantních datových typů, nicméně rovněž naznačují místa pro budoucí vylepšení (např. pro operaci odečítání).
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jakub Lojda and Jakub Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}} and
	Ond{\v{r}}ej {\v{C}}ekan and Richard P{\'{a}}nek
	and Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek},
  title = {FT-EST Framework: Reliability Estimation for the
	Purposes of Fault-Tolerant System Design
	Automation},
  pages = {244--251},
  booktitle = {Proceedings of the 2018 21st Euromicro Conference on Digital
	System Design},
  year = 2018,
  location = {Praha, CZ},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-5386-7376-8},
  doi = {10.1109/DSD.2018.00053},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11707}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https