Článek ve sborníku konference

SILNOVA Anna, MATĚJKA Pavel, GLEMBEK Ondřej, PLCHOT Oldřich, NOVOTNÝ Ondřej, GRÉZL František, SCHWARZ Petr a ČERNOCKÝ Jan. BUT/Phonexia Bottleneck Feature Extractor. In: Proceedings of Odyssey 2018. Les Sables d´Olonne: International Speech Communication Association, 2018, s. 283-287. ISSN 2312-2846.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:BUT/Phonexia Bottleneck Feature Extractor
Název (cs):BUT/Phonexia extraktor parametrů z úzkého hrdla neuronové sítě (Bottleneck)
Strany:283-287
Sborník:Proceedings of Odyssey 2018
Konference:Odyssey 2018
Místo vydání:Les Sables d´Olonne, FR
Rok:2018
Časopis:Proceedings of Odyssey: The Speaker and Language Recognition Workshop, roč. 2018, č. 6, 4 Rue des Fauvettes - Lous Tourils, F-66390 BAIXAS, FR
ISSN:2312-2846
DOI:10.21437/Odyssey.2018-40
Vydavatel:International Speech Communication Association
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2018/silnova_odyssey2018_61.pdf [PDF]
Klíčová slova
bottlneck feature extractor, speech recognition, language recognition
Anotace
Článek pojednává o BUT/Phonexia extraktoru parametrů z úzkého hrdla neuronové sítě (Neural Network Bottleneck).
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Anna Silnova and Pavel Mat{\v{e}}jka and
	Ond{\v{r}}ej Glembek and Old{\v{r}}ich Plchot and
	Ond{\v{r}}ej Novotn{\'{y}} and Franti{\v{s}}ek
	Gr{\'{e}}zl and Petr Schwarz and Jan
	{\v{C}}ernock{\'{y}}},
  title = {BUT/Phonexia Bottleneck Feature Extractor},
  pages = {283--287},
  booktitle = {Proceedings of Odyssey 2018},
  journal = {Proceedings of Odyssey: The Speaker and Language Recognition
	Workshop},
  volume = 2018,
 number = 6,
  year = 2018,
  location = {Les Sables dOlonne, FR},
  publisher = {International Speech Communication Association},
  ISSN = {2312-2846},
  doi = {10.21437/Odyssey.2018-40},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11789}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https