Článek v časopise

BUITELAAR Paul, WOOD Ian, NEGI Sapna, ARCAN Mihael, MCCRAE John P., ABELE Andrejs, ROBIN Cécile, ANDRYUSHECHKIN Vladimir, ZIAD Housam, SAGHA Hesam, SCHMITT Maxmilian, SCHULLER Björn W., SÁNCHEZ-RADA J. Fernando, IGLESIAS Carlos A., NAVARRO Carlos, GIEFER Andreas, HEISE Nicolaus, MASUCCI Vincenzo, DANZA Francesco A., CATERINO Ciro, SMRŽ Pavel, HRADIŠ Michal, POVOLNÝ Filip, KLIMEŠ Marek, MATĚJKA Pavel a TUMMARELLO Giovanni. MixedEmotions: An Open-Source Toolbox for Multimodal Emotion Analysis. IEEE Transactions on Multimedia. 2018, roč. 20, č. 9, s. 2454-2465. ISSN 1520-9210. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8269329/?arnumber=8269329
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:MixedEmotions: An Open-Source Toolbox for Multimodal Emotion Analysis
Název (cs):MixedEmotions: Nástroje pro multimodální emoční analýzu s otevřeným kódem
Strany:2454-2465
Místo vydání:US
Rok:2018
URL:https://ieeexplore.ieee.org/document/8269329/?arnumber=8269329
Časopis:IEEE Transactions on Multimedia, roč. 20, č. 9, US
ISSN:1520-9210
DOI:10.1109/TMM.2018.2798287
Klíčová slova
emotion analysis, open source toolbox, affective computing, linked data, audio processing, text processing, video processing
Anotace
Článek se věnuje souboru nástrojů pro zpracování textu, audia a videa s cílem rozpoznání postojů a emocí, případně souvisejících charakteristik jako jsou věk či pohlaví. Diskutuje i použití nástrojů ve třech případových studií - v oblasti chytrých televizí, monitorování hovorů v telefonických zákaznických centrech a analýze renomé značek a výrobků.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Paul Buitelaar and Ian Wood and Sapna Negi and
	Mihael Arcan and P. John McCrae and Andrejs Abele
	and C{\'{e}}cile Robin and Vladimir Andryushechkin
	and Housam Ziad and Hesam Sagha and Maxmilian
	Schmitt and W. Bj{\"{o}}rn Schuller and Fernando
	J. S{\'{a}}nchez-Rada and A. Carlos Iglesias and
	Carlos Navarro and Andreas Giefer and Nicolaus
	Heise and Vincenzo Masucci and A. Francesco Danza
	and Ciro Caterino and Pavel Smr{\v{z}} and Michal
	Hradi{\v{s}} and Filip Povoln{\'{y}} and Marek
	Klime{\v{s}} and Pavel Mat{\v{e}}jka and Giovanni
	Tummarello},
   title = {MixedEmotions: An Open-Source Toolbox for
	Multimodal Emotion Analysis},
   pages = {2454--2465},
   journal = {IEEE Transactions on Multimedia},
   volume = 20,
 number = 9,
   year = 2018,
   ISSN = {1520-9210},
   doi = {10.1109/TMM.2018.2798287},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11815}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.237.75.18
Přepnout na https