Článek ve sborníku konference

MOŠNER Ladislav, PLCHOT Oldřich, MATĚJKA Pavel, NOVOTNÝ Ondřej a ČERNOCKÝ Jan. Dereverberation and Beamforming in Robust Far-Field Speaker Recognition. In: Proceedings of Interspeech 2018. Hyderabad: International Speech Communication Association, 2018, s. 1334-1338. ISSN 1990-9772. Dostupné z: https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2018/abstracts/2306.html
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Dereverberation and Beamforming in Robust Far-Field Speaker Recognition
Název (cs):Dereverberace a směrování paprsku v robustním rozpoznávání mluvčího ze vzdálených mikrofonů
Strany:1334-1338
Sborník:Proceedings of Interspeech 2018
Konference:Interspeech 2018
Místo vydání:Hyderabad, IN
Rok:2018
URL:https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2018/abstracts/2306.html
Časopis:Proceedings of Interspeech, roč. 2018, č. 9, FR
ISSN:1990-9772
DOI:10.21437/Interspeech.2018-2306
Vydavatel:International Speech Communication Association
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2018/mosner_interspeech2018_2306.pdf [PDF]
Klíčová slova
speaker verification, beamforming, dereverberation, autoencoder
Anotace
Článek pojednává o dereverberaci a směrování paprsku v robustním rozpoznávání mluvčího ze vzdálených mikrofonů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ladislav Mo{\v{s}}ner and Old{\v{r}}ich Plchot and
	Pavel Mat{\v{e}}jka and Ond{\v{r}}ej Novotn{\'{y}}
	and Jan {\v{C}}ernock{\'{y}}},
  title = {Dereverberation and Beamforming in Robust
	Far-Field Speaker Recognition},
  pages = {1334--1338},
  booktitle = {Proceedings of Interspeech 2018},
  journal = {Proceedings of Interspeech},
  volume = 2018,
 number = 9,
  year = 2018,
  location = {Hyderabad, IN},
  publisher = {International Speech Communication Association},
  ISSN = {1990-9772},
  doi = {10.21437/Interspeech.2018-2306},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11843}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https