Článek ve sborníku konference

ZBOŘIL František, ROZMAN Jaroslav a KOČÍ Radek. Algorithmic creation of genealogical models. In: Proceedings of ISDA 2018. Los Alamitos: Springer International Publishing, 2019, s. 650-658. ISBN 978-3-030-16659-5. ISSN 2194-5357.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Algorithmic creation of genealogical models
Název (cs):Algoritmické vytváření genealogických modelů
Strany:650-658
Sborník:Proceedings of ISDA 2018
Konference:18th International Conference on Intelligent Systems Designs and Applications
Řada knih:Advances in Intelligent Systems and Computing
Místo vydání:Los Alamitos, US
Rok:2019
ISBN:978-3-030-16659-5
Časopis:Advances in Intelligent Systems and Computing, roč. 941, CZ
ISSN:2194-5357
DOI:10.1007/978-3-030-16660-1_63
Vydavatel:Springer International Publishing
Klíčová slova
Genealogical models, State space searching method, Probabilistic record linkage
Anotace
Potřeba automatizované tvorby genealogických modelů stoupá s tím, jak roste počet přepsaných historických záznamů do elektronícké podoby. Je třeba též (axiomaticky) vymezit, co je genealogickým modelem a co není. Tyto axiomy musí splňovat modely, které vzniknou právě počítačovým zpracováním historických dat. Tento článek představuje algoritmy, které vedou k tomuto cíli. Jeho funkčnost je ukázána na vzorku přepsaných dat jedné z farností ve střední evropě. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Franti{\v{s}}ek Zbo{\v{r}}il and Jaroslav Rozman
	and Radek Ko{\v{c}}{\'{i}}},
  title = {Algorithmic creation of genealogical models},
  pages = {650--658},
  booktitle = {Proceedings of ISDA 2018},
  series = {Advances in Intelligent Systems and Computing},
  journal = {Advances in Intelligent Systems and Computing},
  volume = 941,
  year = 2019,
  location = {Los Alamitos, US},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-030-16659-5},
  ISSN = {2194-5357},
  doi = {10.1007/978-3-030-16660-1_63},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11849}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https