Článek ve sborníku konference

VAVERKA Filip, TREEBY Bradley E. a JAROŠ Jiří. Evaluation of the Suitability of Intel Xeon Phi Clusters for the Simulation of Ultrasound Wave Propagation using Pseudospectral Methods. In: 19th International Conference, Faro, Portugal, June 12-14, 2019, Proceedings, Part III. Faro: Springer International Publishing, 2019, s. 577-590. ISBN 978-3-030-22743-2. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-22744-9_45
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evaluation of the Suitability of Intel Xeon Phi Clusters for the Simulation of Ultrasound Wave Propagation using Pseudospectral Methods
Název (cs):Vyhodnocení vhodnoti Intel Xeon Phi clusterů pro simulaci šířeší ultrazvuku pomocí pseudospektrálních metod
Strany:577-590
Sborník:19th International Conference, Faro, Portugal, June 12-14, 2019, Proceedings, Part III
Konference:International Conference on Computational Science 2019
Řada knih:Lecture Notes in Computer Science, volume 11538
Místo vydání:Faro, PT
Rok:2019
URL:https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-22744-9_45
ISBN:978-3-030-22743-2
DOI:10.1007/978-3-030-22744-9_45
Vydavatel:Springer International Publishing
Klíčová slova
ltrasound simulations, Pseudospectral methods, k-Wave toolbox, Intel Xeon Phi, KNC, KNL, MPI, OpenMP, performance evaluation, scaling
Anotace
Možnost provádět velké simulace ultrazvuku vyvolala zájem v oblasti medicínských aplikací, jako jsou chirurgické zákroky prováděné pomocí ultrazvuku o vysoké intenzitě, nebo fotoakustické snímkování. Provádění tohoto typu simulací pomocí pseudospektrálních metod je však stále velmi výpočetně náročné. Typickým přístupem k řešení tohoto problému je využití superpočítačového clusteru. V poslední době je trendem paralelního počítání využití akcelerátorů, které pak prodádí většinu výpočetní práce.

V průběhu posledních pěti let společnost Intel představila dvě generace akcelerátorů a nazvala je Intel Xeon Phi. Cílem tohoto článku je průzkum parametrů těchto architektur vzhledem k současným procesorům a vyhodnocení škálovatelnosti ultrazvukových simulací v oblasti medicíny na takto akcelerovaných clusterech.

Článek pak odhaluje několik problémů, kterými trpí architektura první generace akcelerátorů Intel Xeon Phi (Knight's Corner) a které snižují její výkon pod úroveň Haswell procesorů. Druhá generace (Knight's Landing) naopak vykazuje slibné výsledky překonávající současné procesory.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Filip Vaverka and E. Bradley Treeby and
	Ji{\v{r}}{\'{i}} Jaro{\v{s}}},
  title = {Evaluation of the Suitability of Intel Xeon Phi
	Clusters for the Simulation of Ultrasound Wave
	Propagation using Pseudospectral Methods},
  pages = {577--590},
  booktitle = {19th International Conference, Faro, Portugal, June 12-14,
	2019, Proceedings, Part III},
  series = {Lecture Notes in Computer Science, volume 11538},
  year = 2019,
  location = {Faro, PT},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-030-22743-2},
  doi = {10.1007/978-3-030-22744-9_45},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11901}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https