Článek ve sborníku konference

VAŠÍČEK Zdeněk. Reálné aplikace evolučního návrhu. In: Počítačové architektury a diagnostika 2007. Česko-slovenský seminář pro studenty doktorandského studia. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 137-142. ISBN 978-80-7043-605-9.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Reálné aplikace evolučního návrhu
Název (en):Practical applications of evolutionary design
Strany:137-142
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2007. Česko-slovenský seminář pro studenty doktorandského studia
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2007
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2007
ISBN:978-80-7043-605-9
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
Klíčová slova
Evoluční návrh, kartézské genetické programování, obrazové filtry, kombinační obvody
Anotace
Článek se zabývá několika aplikacemi, ve kterých se ukazuje jako výhodné využít evolučních technik ve fázi návrhu části či celého systému.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
   title = {Re{\'{a}}ln{\'{e}} aplikace evolu{\v{c}}n{\'{i}}ho
	n{\'{a}}vrhu},
   pages = {137--142},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2007. {\v{C}}esko-slovensk{\'{y}}
	semin{\'{a}}{\v{r}} pro studenty doktorandsk{\'{e}}ho studia},
   year = {2007},
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {978-80-7043-605-9},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=8444}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.226.36.60
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]