Článek ve sborníku konference

ČAPKA Ladislav a VAŠÍČEK Zdeněk. Investigating the Influence of Mutation Operators in Cartesian Genetic Programming. In: 13th International Conference on Soft Computing. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2007, s. 43-47. ISBN 978-80-214-3473-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Investigating the Influence of Mutation Operators in Cartesian Genetic Programming
Název (cs):Zkoumání vlivu mutačního operátoru v kartézském genetickém programování
Strany:43-47
Sborník:13th International Conference on Soft Computing
Konference:13th International Mendel Conference on Soft Computing
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2007
ISBN:978-80-214-3473-8
Vydavatel:Fakulta strojního inženýrství VUT
URL: [PDF]
Klíčová slova
Kartézské genetické programování, mutační operátor, efektivita mutace, evoluce digitálních obvodů
Anotace
Článek pojednává o analýze různých mutačních operátorů využívaných v kartézském genetickém programování. Cílem je porovnat a vyhodnotit efektivitu běžně používaného mutačního operátoru uvedeného J. Millerem, který manipuluje s geny a nového binárního mutačního operátoru. Zatímco standardní mutační operátor je vhodný pro SW implementace, binární mutační operátor je vhodnější pro HW realizaci kartézského genetického programování protože nevyžaduje znalost struktury chromozomu (resp. konfiguračního řetězce). Kromě binárního mutačního operátoru byl vyhodnocen i alternativní binární mutační operátor. Tento operátor manipuluje se skupinami sousedních bitů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ladislav {\v{C}}apka and Zden{\v{e}}k
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
   title = {Investigating the Influence of Mutation Operators
	in Cartesian Genetic Programming},
   pages = {43--47},
   booktitle = {13th International Conference on Soft Computing},
   year = {2007},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Mechanical Engineering BUT},
   ISBN = {978-80-214-3473-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=8445}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.234.114.202
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]