Článek ve sborníku konference

RŮŽIČKA Richard a STAREČEK Lukáš. Development of Building Blocks for Polymorphic Digital Circuits. In: Proceedings of the Work in Progress Session of 10th Euromicro DSD 2007. Linz: Johannes Kepler University Linz, 2007, s. 33-34. ISBN 978-3-902457-16-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Development of Building Blocks for Polymorphic Digital Circuits
Název (cs):Vývoj stavebních bloků pro polymorfní číslicové obvody
Strany:33-34
Sborník:Proceedings of the Work in Progress Session of 10th Euromicro DSD 2007
Konference:10th EUROMICRO Conference on Digital System Design
Místo vydání:Linz, AT
Rok:2007
ISBN:978-3-902457-16-5
Vydavatel:Johannes Kepler University Linz
Klíčová slova
polymorphic gates, polymorphic electronics, polymorphic digital circuits
Anotace
Polymorfní číslicové obvody jsou obvody složené z polymorfních (multifunkčních), ale také konvenčních hradel. Kromě standardní logické funkce mají polymorfní hradla také další logickou funkci, kterou vykonávají za určitých speciálních podmínek, což může být například jiné napájecí napětí, teplota, osvětlení či nějaký speciálí signál. V posledních letech bylo objeveno několik takových hradel, všechny navržené evolučními technikami. Tato hradla však mají také celou řadu nevýhod, což znemožňuje jejich nasazení v běžných aplikacích. Tento článek pojednává o snaze vyvinout takovou sadu polymorfních hradel, která by zachovávala výhody existujících polymorfních hradel, ale netrpěla jejich nectnostmi.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Richard R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Stare{\v{c}}ek},
   title = {Development of Building Blocks for Polymorphic Digital
	Circuits},
   pages = {33--34},
   booktitle = {Proceedings of the Work in Progress Session of 10th
	Euromicro DSD 2007},
   year = {2007},
   location = {Linz, AT},
   publisher = {Johannes Kepler University Linz},
   ISBN = {978-3-902457-16-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=8446}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.161.116.225
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]