Článek ve sborníku konference

KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, KRAUS Michal a KOPŘIVA Jan. Semi-analytical Computations Based on TKSL. In: Second UKSIM European Symposium on Computer Modeling and Simulation. Liverpool: IEEE Computer Society, 2008, s. 159-164. ISBN 978-0-7695-3325-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Semi-analytical Computations Based on TKSL
Název (cs):Semi-analytical Computations Based on TKSL
Strany:159-164
Sborník:Second UKSIM European Symposium on Computer Modeling and Simulation
Konference:2nd UK European Symposium on Computer Modelling and Simulation
Místo vydání:Liverpool, GB
Rok:2008
ISBN:978-0-7695-3325-4
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
differential equation, Taylor series, TKSL, Polynomials functions, Finite integrals, Fourier Series, Exponential functions
Anotace
Článek se zabývá semi-analytickými výpočty a numerickým řešením diferenciálních rovnic. Numerické řešení diferenciálních rovnic je založeno na Taylorově řadě, která je implementována v simulačním programu TKSL. Úspěšné aplikace této metody jsou ukázány na výpočtech polynomiálních funkcí, určitých integrálů, Furierově řadě a exponenciálních funkcí. Moderní metoda Taylorovy řady vyniká vysokou přesností a rychlostí výpočtu. Jedná se o metodu, která automaticky mění integrační krok.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Kunovsk{\'{y}} and V{\'{a}}clav
	{\v{S}}{\'{a}}tek and Michal Kraus and Jan
	Kop{\v{r}}iva},
   title = {Semi-analytical Computations Based on TKSL},
   pages = {159--164},
   booktitle = {Second UKSIM European Symposium on Computer Modeling and
	Simulation},
   year = {2008},
   location = {Liverpool, GB},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-0-7695-3325-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=8733}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.172.201.102
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]