Článek ve sborníku konference

MASOPUST Tomáš. A Note on the Generative Power of Some Simple Variants of Context-Free Grammars Regulated by Context Conditions. In: LATA 2009 proceedings. Springer-Verlag Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2009, s. 554-565. ISBN 978-3-642-00981-5. ISSN 0302-9743.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Note on the Generative Power of Some Simple Variants of Context-Free Grammars Regulated by Context Conditions
Název (cs):O generativní síle několika jednoduchých variant bezkontextových gramatik s kontextovými podmínkami
Strany:554-565
Sborník:LATA 2009 proceedings
Konference:International Conference on Language and Automata Theory and Applications
Řada knih:Lecture notes in computer science
Místo vydání:Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ES
Rok:2009
ISBN:978-3-642-00981-5
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, roč. 2009, č. 5457, DE
ISSN:0302-9743
Vydavatel:Springer Verlag
URL:http://grammars.grlmc.com/LATA2009/ [HTML]
Klíčová slova
Formal languages; context condition; context-free grammar; random context grammar; semi-conditional grammar; simple semi-conditional grammar; erasing production; generative power.

Anotace
V článku jsou zodpovězeny tři otevřené problémy týkající se generativní síly několika variant bezkontextových gramatik regulovaných kontextovými podmínkami. Zejména je diskutována generativní sila tzv. bezkontextových polopodmínkových gramatik (jenž jsou random context gramatiky, kde povolující a zakazující množiny jsou nahrazeny povolujícími a zakazujícími řetězci), kde povolující a zakazující řetězce každého pravidla jsou délky nejvýše jedna, a jednoduchých polopodmínkových gramatik, kde navíc žádné pravidlo nemá přiřazen jak povolující, tak i zakazující řetězec. Konečně, článek také prezentuje několik normálních forem, přehled známých výsledků a otevřených problémů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Masopust},
  title = {A Note on the Generative Power of Some Simple Variants of
	Context-Free Grammars Regulated by Context Conditions},
  pages = {554--565},
  booktitle = {LATA 2009 proceedings},
  series = {Lecture notes in computer science},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
  volume = {2009},
  number = {5457},
  year = {2009},
  location = {Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ES},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-642-00981-5},
  ISSN = {0302-9743},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=8846}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.198.212.30
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]