Článek ve sborníku konference

ĎURFINA Lukáš. Recognition of Register Realignment by Scattered Context Grammars. In: Proceedings of the 17th Conference and Competition STUDENT EEICT 2011 Volume 3. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011, s. 470-474. ISBN 978-80-214-4273-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Recognition of Register Realignment by Scattered Context Grammars
Název (cs):Rozpoznanie preskupenia registrov pomocou gramatík s rozptýleným kontextom
Strany:470-474
Sborník:Proceedings of the 17th Conference and Competition STUDENT EEICT 2011 Volume 3
Konference:Student EEICT 2011
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2011
ISBN:978-80-214-4273-3
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
URL:http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/2011/sbornik/03-Doktorske%20projekty/08-Informacni%20systemy/03-idurfina.pdf [PDF]
Klíčová slova
preskupenie registrov, gramatiky s rozptýleným kontextom
Anotace
Článok uvádza spôsob ako vytvárať gramatiky s rozptýleným kontextom pre popis preskupenia registrov. Preskupenie registrov je metóda binárnej obfuskácie. Gramatika je vytvorená na základe ľudskej analýzy. Táto analýza zahrňuje nájdenie bajtov ovplyvnených preskupením registrov a ich možných validných hodnôt. Vytvorená gramatika je LL a máme schopnosť ju parsovať.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} {\v{D}}urfina},
   title = {Recognition of Register Realignment by Scattered
	Context Grammars},
   pages = {470--474},
   booktitle = {Proceedings of the 17th Conference and Competition STUDENT
	EEICT 2011 Volume 3},
   year = 2011,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-4273-3},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=9592}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https