Článek v časopise

MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. On the Generation of Sentences with Their Parses by Propagating Regular-Controlled Grammars. Theoretical Computer Science. Paris: Elsevier Science, 2013, roč. 477, č. 1, s. 67-75. ISSN 0304-3975. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304397513000066
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On the Generation of Sentences with Their Parses by Propagating Regular-Controlled Grammars
Název (cs):O generování vět následovaných jejich rozbory propagujícími gramatikami řízenými regulárním jazykem
Strany:67-75
Místo vydání:FR
Rok:2013
URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304397513000066
Časopis:Theoretical Computer Science, roč. 477, č. 1, Paris, FR
ISSN:0304-3975
DOI:10.1016/j.tcs.2012.12.040
Klíčová slova
formální jazyky, bezkontextové gramatiky, regulárně řízené derivace, generování vět s jejich rozbory
Anotace
Tento článek vysvětluje, jak transformovat každou regulárně řízenou bezkontextovou gramatiku s kontrolou na výskyt G na regulárně řízenou bezkontextovou gramatiku s kontrolou na výskyt a bez vymazávacích pravidel G', jejíž jazyk L(G') obsahuje věty ve tvaru wz, kde w je z L(G) a z je rozbor w v G'. Tudíž, článek ukazuje, že pro každý rekurzivně spočetný jazyk K existuje regulárně řízená bezkontextová gramatika s kontrolou na výskyt a bez vymazávacích pravidel G' s jazykem L(G'), který obsahuje věty výše uvedeného tvary, ze kterého získáme K tak, že odstraníme všechna pravidla v L(G'). Článek navíc dokazuje analogické výsledky pro tyto gramatiky (a) bez kontroly na výskyt a (b) provádějící nejlevější derivace. V závěru jsou zmíněny některé důsledky dokázaných výsledků.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Alexander Meduna and Petr Zemek},
   title = {On the Generation of Sentences with Their Parses
	by Propagating Regular-Controlled Grammars},
   pages = {67--75},
   journal = {Theoretical Computer Science},
   volume = 477,
 number = 1,
   year = 2013,
   ISSN = {0304-3975},
   doi = {10.1016/j.tcs.2012.12.040},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=9715}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https