Článek v časopise

DRAHANSKÝ Martin. A Study on the Security Vulnerabilities in Control Systems, Critical Infrastructure Systems and SCADA. Journal of Security Engineering. DaeGu: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2008, roč. 5, č. 6, s. 509-516. ISSN 1738-7531. Dostupné z: http://www.sersc.org/journals/JSE/vol5_no6_2008/6.pdf
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Study on the Security Vulnerabilities in Control Systems, Critical Infrastructure Systems and SCADA
Název (cs):Studie bezpečnostních zranitelných míst v řídicích systémech, systémech kritické infrastruktury a SCADA
Strany:509-516
Místo vydání:KR
Rok:2008
URL:http://www.sersc.org/journals/JSE/vol5_no6_2008/6.pdf
Časopis:Journal of Security Engineering, roč. 5, č. 6, DaeGu, KR
ISSN:1738-7531
Klíčová slova
SCADA, řídicí systémy, zranitelná místa kritické infrastruktury
Anotace
Kritická infrastruktura je velmi významná a hraje významnou roli ve společnosti. Poškození či její prolomení má velký dopad na lidstvo a ekonomii. SCADA systémy hrají významnou roli v kritické infrastruktuře, jelikož celá řada těchto systémů je řízena systémy SCADA. V tomto článku jsou diskutována zranitelná místa SCADA systémů, jejich vliv na společnost a způsoby předcházení zranitelným místům. Došlo rovněž k výzkumu pozadí SCADA systémů a jejich kompatibility s běžnými počítačovými systémy.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Martin Drahansk{\'{y}}},
   title = {A Study on the Security Vulnerabilities in Control Systems,
	Critical Infrastructure Systems and SCADA},
   pages = {509--516},
   journal = {Journal of Security Engineering},
   volume = {5},
   number = {6},
   year = {2008},
   ISSN = {1738-7531},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=9887}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.92.160.119
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]