Článek v časopise

KŘIVKA Zbyněk, MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. Phrase-Structure Grammars: Normal Forms and Reduction. The Computer Journal. Oxford: Oxford University Press, 2016, roč. 59, č. 8, s. 1180-1185. ISSN 0010-4620.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Phrase-Structure Grammars: Normal Forms and Reduction
Název (cs):Obecné gramatiky: Normální formy a redukce
Strany:1180-1185
Místo vydání:GB
Rok:2016
Časopis:The Computer Journal, roč. 59, č. 8, Oxford, GB
ISSN:0010-4620
DOI:10.1093/comjnl/bxw001
Klíčová slova
formal languages, phrase-structure grammars, normal forms
Anotace
Článek zavádí dvě nové normální formy pro obecné gramatiky, ve kterých mají bezkontextová i nebezkontextová pravidla předepsanou formu. Navíc je omezen počet bezkontextových pravidel. Přesněji řečeno, první forma má 2 + n bezkontextových pravidel, kde n je počet terminálů. V případě nebezkontextových pravidel je každé tvaru AB -> CD, kde A, B, C, D jsou neterminály. Druhá normální forma má vždy dvě bezkontextová pravidla, S -> S# a # -> e, kde S je počáteční symbol, # je neterminál a e je prázdný řetězec. V případě, že uvažujeme nebezkontextová pravidla, každé j tvaru AB -> XD, kde A, B, D jsou neterminály a X je neterminál nebo terminál.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Zbyn{\v{e}}k K{\v{r}}ivka and Alexander Meduna and
	Petr Zemek},
   title = {Phrase-Structure Grammars: Normal Forms and
	Reduction},
   pages = {1180--1185},
   journal = {The Computer Journal},
   volume = 59,
 number = 8,
   year = 2016,
   ISSN = {0010-4620},
   doi = {10.1093/comjnl/bxw001},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=9949}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https