Technická zpráva

DRAŽIL Jan, KORČEK Pavol, VIKTORIN Jan a KOŠAŘ Vlastimil. Testování skriptovacích jazyků a webových serverů na procesoru Xilinx MicroBlaze a ARM Cortex-A9. FIT-TR-2013-04, Brno, 2013.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Testování skriptovacích jazyků a webových serverů na procesoru Xilinx MicroBlaze a ARM Cortex-A9
Název (en):Performance test of script languages and web servers running on Xilinx MicroBlaze and ARM Cortex-A9 processors
Strany:184
Místo vydání:FIT-TR-2013-04, Brno, CZ
Rok:2013
Soubory: 
+Typ Jméno Název +Vel. Poslední změna
icontr.pdfTechnický report8,8 MB2013-10-15 13:57:07
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Xilinx MicroBlaze, ARM Cortex-A9, Buildroot, Linux, Python, PHP, Lua, CGI, Lighttpd, Hiawatha
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Jan Dra{\v{z}}il and Pavol Kor{\v{c}}ek and Jan Viktorin and
	Vlastimil Ko{\v{s}}a{\v{r}}},
   title = {Testov{\'{a}}n{\'{i}} skriptovac{\'{i}}ch jazyk{\r{u}} a
	webov{\'{y}}ch server{\r{u}} na procesoru Xilinx MicroBlaze
	a ARM Cortex-A9},
   pages = {184},
   year = {2013},
   location = {FIT-TR-2013-04, Brno, CZ},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10411}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.198.55.167
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]