Článek ve sborníku konference

NIKL Vojtěch. High Performance Computing on Low Power Devices. In: Computer achitectures and diagnostics 2016. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2016, s. 81-84. ISBN 978-80-214-5376-0. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/events/pad2016/download/sbornik_pad_2016.pdf
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:High Performance Computing on Low Power Devices
Název (cs):Vysoce náročné výpočty na nízkopříkonových zařízeních
Strany:81-84
Sborník:Computer achitectures and diagnostics 2016
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2016
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2016
URL:http://www.fit.vutbr.cz/events/pad2016/download/sbornik_pad_2016.pdf
ISBN:978-80-214-5376-0
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
HPC, parallelism, low power, processor architecture, supercomputers, k-Wave, MPI, OpenMP, performance evaluation, numerical methods, clocking
Anotace
Důraz na energetickou efektivitu moderních procesorů jde v dnešní době čím dál více do popředí. Mnoho problémů a algoritmů špatně škáluje s výkonem a počtem procesorových jader, protože jsou omezeny např. výkonem pamětí nebo komunikační sítí, proto nemá smysl v těchto případech používat drahé výkonné procesory, jejichž potenciál by zůstal nevyužit. Místo toho je výhodnější využít nízkopříkonovou architekturu, které jsou při řešení takovýchto úloh efektivnější. Energetická efektivita se dá dále zlepšovat s pomocí dynamických optimalizací hardwaru systému za běhu algoritmu, např. pomocí podtaktovávání nebo vypínání jader procesoru v době jejich nízkého vytížení. Tento článek popisuje výhody získané při použití takovéto nízkopříkonové architektury v rámci HPC clusteru, skupinu algoritmů, pro které je tento přístup vhodný, možné úpravy systému zvyšující jeho efektivitu, dosažené výsledky a budoucí plány,
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Vojt{\v{e}}ch Nikl},
   title = {High Performance Computing on Low Power Devices},
   pages = {81--84},
   booktitle = {Computer achitectures and diagnostics 2016},
   year = {2016},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-5376-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11201}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.84.243.246
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]