Článek ve sborníku konference

VAŠÍČEK Zdeněk. Relaxed equivalence checking: a new challenge in logic synthesis. In: Proceedings 2017 IEEE 20th International Symposium on Design and Diagnotics of Electronic Circuit & Systems. Dresden: IEEE Computer Society, 2017, s. 1-6. ISBN 978-1-5386-0472-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Relaxed equivalence checking: a new challenge in logic synthesis
Název (cs):Přibližná ekvivalence: nový problém logické syntézy
Strany:1-6
Sborník:Proceedings 2017 IEEE 20th International Symposium on Design and Diagnotics of Electronic Circuit & Systems
Konference:20th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2017
Místo vydání:Dresden, DE
Rok:2017
ISBN:978-1-5386-0472-4
Vydavatel:IEEE Computer Society
Soubory: 
Klíčová slova
equivalence checking, relaxed equivalence checking, logic circuits, formal techniques, sat solvers, binary decision diagrams
Anotace
Funkční ekvivalence je takřka neodmyslitelnou součástí každého syntézního nástroje. Formální ekvivalence je jedním z klíčových nástrojů, který dovoluje syntéze garantovat, že dva obvody reprezentují stejnou logickou funkci. Nástroje formální ekvivalence prošly mnohaletým vývojem a umožňují řešit komplexní problémy, tj. obvody obsahující miliony hradel. S příchodem konceptu přibližného počítání se však objevil problém nový - otázka formální přibližné ekvivalence.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
   title = {Relaxed equivalence checking: a new challenge in logic
	synthesis},
   pages = {1--6},
   booktitle = {Proceedings 2017 IEEE 20th International Symposium on Design
	and Diagnotics of Electronic Circuit \& Systems},
   year = {2017},
   location = {Dresden, DE},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-5386-0472-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11410}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.162.8.185
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]