Článek ve sborníku konference

HORÁČEK Jan, ZBOŘIL František a HANÁČEK Petr. Agent Aided Routing in Wireless Sensor Networks. In: Proceedings of CSE 2012 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 119-126. ISBN 978-80-8143-049-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Agent Aided Routing in Wireless Sensor Networks
Název (cs):Směrování v bezdrátových senzorových sítích za pomocí agentů
Strany:119-126
Sborník:Proceedings of CSE 2012 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering
Konference:International Scientific Conference on Computer Science and Engineering, CSE 2012
Místo vydání:Košice, SK
Rok:2012
ISBN:978-80-8143-049-7
Vydavatel:Technická univerzita v Košiciach
Klíčová slova
WSageNt, wireless sensor network, WSN, ALLL, agent, network traversing, MicaZ, Iris, geo routing
Anotace
Tento článek se zabývá Agentní platformou WSageNt pro bezdrátové senzorové sítě. Článek popisuje návrh agenta, který je schopen zajistit data potřebná pro vytvoření síťové topologie a pro určení fyzické pozice jednotlivých uzlů. Tato pozice je pak využita směrovacími algoritmy.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jan Hor{\'{a}}{\v{c}}ek and Franti{\v{s}}ek
	Zbo{\v{r}}il and Petr Han{\'{a}}{\v{c}}ek},
   title = {Agent Aided Routing in Wireless Sensor Networks},
   pages = {119--126},
   booktitle = {Proceedings of CSE 2012 International Scientific Conference
	on Computer Science and Engineering},
   year = 2012,
   location = {Ko{\v{s}}ice, SK},
   publisher = {The University of Technology Ko{\v{s}}ice},
   ISBN = {978-80-8143-049-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10029}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https